Urbanisme

Planejament general

83 publicacions
Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per precisió en la regulació del sòl no urbanitzable en relació a l'ampliació d'edificacions existents (articles 208, 214, DT3A)
11/11/2015 11:42 - Registre de publicació

Número d'expedient: 011/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6098 29/03/2012

Tema: Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per precisió en la regulació del sòl no urbanitzable en relació a l'ampliació d'edificacions existents (articles 208, 214, DT3A)

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació a equipaments a Sucs (Tanatori)
11/11/2015 12:51 - Registre de publicació

Número d'expedient: 160/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5898 10/06/2011

Tema: Modificació del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació a equipaments a Sucs (Tanatori)

Modificació puntual del Pla general municipal del sector SUR 32 i de l'article 15, de Lleida
29/10/2015 14:37 - Registre de publicació

Número d'expedient: 051/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5833 09/03/2011

Tema: Modificació puntual del Pla general municipal del sector SUR 32 i de l'article 15, de Lleida

Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació a la regulació de l'ús comercial (articles 88, 89, 120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, DA13 i Annex 2)
11/11/2015 13:54 - Registre de publicació

Número d'expedient: 021/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5817 14/02/2011

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació a la regulació de l'ús comercial (articles 88, 89, 120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, DA13 i Annex 2)

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit del sector SUR 7, per l'ajust del límit de l'àmbit i l'augment de la densitat per habitatge de protecció pública i l'article 198 de les Normes urbanístiques i l'annex II del Pla general
11/11/2015 13:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: 020/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5799 19/01/2011

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit del sector SUR 7, per l'ajust del límit de l'àmbit i l'augment de la densitat per habitatge de protecció pública i l'article 198 de les Normes urbanístiques i l'annex II del Pla general

Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació amb l’alçada de les edificacions, articles 44, 163, 169, 170, 177, 180, 188 i DA 14a, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 12:55 - Registre de publicació

Número d'expedient: 093/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5767 01/12/2010

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació amb l’alçada de les edificacions, articles 44, 163, 169, 170, 177, 180, 188 i DA 14a, en el terme municipal de Lleida

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació de l'article 24 del Pla general d'ordenació urbana, en relació amb la caducitat i els terminis de validesa de les llicències, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 13:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: 094/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5756 16/11/2010

Tema: Modificació de l'article 24 del Pla general d'ordenació urbana, en relació amb la caducitat i els terminis de validesa de les llicències, en el terme municipal de Lleida

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de qualificació urbanística per a convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, núm. 18 al sector SUR 6 “Aubarés” de Lleida
11/11/2015 13:56 - Registre de publicació

Número d'expedient: 201/2009

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5738 20/10/2010

Tema: Modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de qualificació urbanística per a convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, núm. 18 al sector SUR 6 “Aubarés” de Lleida

Trama urbana consolidada del municipi de Lleida
29/10/2015 14:27 - Registre de publicació

Número d'expedient: 023/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general

Publicació: DOGC 5737 19/10/2010

Tema: Trama urbana consolidada del municipi de Lleida

Modificació del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit dels Blocs Mariola, carrer Rossinyol, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 13:44 - Registre de publicació

Número d'expedient: 024/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5731 08/10/2010

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit dels Blocs Mariola, carrer Rossinyol, en el terme municipal de Lleida

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica