Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

9 publicacions
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR 42 "TORRE SALSES"
04/06/2019 13:29 - Registre de publicació

Modificació del projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector SUR 42 "Torre Salses"

Aprovació inicial: 21/05/2019 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: 143/2018

Instrument: Modificació de projecte de reparcel·lació

Tema: Modificació del projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector SUR 42 "Torre Salses"

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
PROJECTE D'URBANITZACIÓ. PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR SUR 42
04/06/2019 10:36 - Registre de publicació

Projecte d'urbanització. Projecte constructiu de millora viària del sector SUR 42

Aprovació inicial: 24/05/2019 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: 137/2018

Instrument: Projecte d'urbanització

Tema: Projecte d'urbanització. Projecte constructiu de millora viària del sector SUR 42

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 328,74 m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA CAMÍ DE PICOS, NÚM. 38 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3790230CG0039C0001DG AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE JOSÉ BERTRAN ROSELL
29/05/2019 12:58 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 328,74 m² de superfície de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 38 amb referència cadastral núm. 3790230cg0039c0001dg afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de José Bertran Rosell

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 115/2018

Instrument: Conveni Urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 328,74 m² de superfície de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 38 amb referència cadastral núm. 3790230cg0039c0001dg afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de José Bertran Rosell

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 620,35m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA FONTANET, NÚM. 52 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3790232CG0039C0001XG AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA
29/05/2019 12:55 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 620,35m² de superfície de la finca ubicada a la partida Fontanet, núm. 52 amb referència cadastral núm. 3790232CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Aprovació inicial: 21/05/2019

Número d'expedient: 121/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 620,35m² de superfície de la finca ubicada a la partida Fontanet, núm. 52 amb referència cadastral núm. 3790232CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 95,58 m2 DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA CAMÍ DE PICOS, NÚM. 39 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3992632G0039D0001KQ AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE MARIA BONEU ORÓ I MIQUEL BONEU ORÓ
29/05/2019 12:49 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 95,58 m2 de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 39 amb referència cadastral núm. 3992632G0039D0001KQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Maria Boneu Oró i Miquel Boneu Oró

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 117/2018

Instrument: Conveni Urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 95,58 m2 de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 39 amb referència cadastral núm. 3992632G0039D0001KQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Maria Boneu Oró i Miquel Boneu Oró

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 1.207,02m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA CAMÍ DE PICOS, NÚM. 40 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3790231CG0039C0001XG AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA
29/05/2019 12:45 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 1.207,02m² de superfície de la finca ubicada a la partida camí de Picos, núm. 40 amb referència cadastral núm. 3790231CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 116/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 1.207,02m² de superfície de la finca ubicada a la partida camí de Picos, núm. 40 amb referència cadastral núm. 3790231CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 944,91 m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA CR NACIONAL II NÚM. 19 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 3992634CG0039D0001DQ AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE FRUTAS LA SEO SAT 2447
29/05/2019 12:43 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 944,91 m² de superfície de la finca ubicada a la Carretera Nacional II núm. 19 amb referència cadastral 3992634CG0039D0001DQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Frutas La Seo SAT 2447

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 113/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 944,91 m² de superfície de la finca ubicada a la Carretera Nacional II núm. 19 amb referència cadastral 3992634CG0039D0001DQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Frutas La Seo SAT 2447

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 1.030,31m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA CARRETERA N-II, NÚM. 25 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3992633CG0039D0001RQ AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA
29/05/2019 12:38 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 1.030,31m² de superfície de la finca ubicada a la carretera N-II, núm. 25 amb referència cadastral núm. 3992633CG0039D0001RQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 118/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 1.030,31m² de superfície de la finca ubicada a la carretera N-II, núm. 25 amb referència cadastral núm. 3992633CG0039D0001RQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Torre Salses SUR42 de Lleida, promogut per Eurofund Parc Lleida, SL.
11/03/2019 09:16 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 15/12/2015 - Junta de Govern Local

Aprovació definitiva: 05/10/2018 - Ple de l'Ajuntament

Número d'expedient: 171/2013

Instrument: Modificació de pla parcial d'ordenació

Publicació: BOP 049 - 11/03/2019

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica