Urbanismo

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategorías (Seleciona una categoría)

20 publicaciones
AMPLIACIÓ DE TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES, APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS I COMPOSICIÓ DE FAÇANES PER LA IMPLANTACIÓ DE LA SEU DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA I UNA RESIDÈNCIA, AL SOLAR SITUAT A L’AVINGUDA ALCALDE ROVIRA ROURE, NÚM. 41 DE LLEIDA, PROMOGUT PEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA.
22/01/2021 10:52 - Registro de publicación

Aprovación inicial: Aprovat per Acord de JGL de data 29 de juliol de 2020. I decret d’ampliació de termini d’informació pública de data 15/01/2021

Número de expediente: PGU20-128

Instrumento: Pla de Millora Urbana

Publicación: BOP núm. 14 de data 22 de gener de 2021

AMPLIACIÓ DE TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, A SISTEMA FERROVIARI, CLAU F, DE PART DE LA FINCA SITUADA A LA CTRA. LL-11, NÚM. 54, AL PLA DE VILANOVETA.
21/01/2021 10:09 - Registro de publicación

Aprovación inicial: Aprovat per Ple de data 31 de juliol de 2020. I decret d’ampliació de termini d’informació pública de data 15/01/2021

Número de expediente: PGU20-124

Instrumento: Modificació de pla d'ordenació urbana

Publicación: BOP núm. 13 de data 21 de gener de 2021

Memória [-] : Otros documentos anexos [-] :
AMPLIACIÓ DE TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMES I ’ESPAIS LLIURES, CLAU VJ I SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC EN L’ ÀMBIT DISCONTINU COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS RIU EBRE, SALVADOR ESPRIU I RIU BESÓS, I ELS CARRERS ESPERANÇA GONZÁLEZ, ABAT ESCARRÉ I AGUSTÍ DURAN I SANPERE AL BARRI DE CAPPONT
21/01/2021 09:57 - Registro de publicación

Aprovación inicial: Aprovat per Ple de data 26 de juny de 2020. I decret d’ampliació de termini d’informació pública de data 15/01/2021

Número de expediente: PGU20-100

Instrumento: Modificació de pla general

Publicación: BOP núm. 13 de data 21 de gener de 2021

Memória [-] : Planos de información [-] : Otros documentos anexos [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL PAISATGE DE LLEIDA
19/01/2021 09:27 - Registro de publicación

Aprovación inicial: Aprovat per acord del Ple de data 30 de desembre de 2020

Número de expediente: PGU20-195

Publicación: BOP número 11 de 19 de gener de 2021

LCA20-453 Llicència ambiental per implantar una planta de valorització de residus (especialment residus metàl·lics), al carrer Térmens, núm. 14 de Lleida.
17/12/2020 11:09 - Registro de publicación

Número de expediente: LCA20-453

Publicación: BOP núm. 240 de data 14 de desembre de 2020

Memória [-] : Otros documentos anexos [-] : Resoluciones administrativas [-] :
LCA20-566 Llicència ambiental-modificació substancial: instal·lació d’un edifici hospitalari polivalent separat de la resta de les edificacions de l’hospital Arnau de Vilanova, a l’avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, núm. 80, de Lleida.
15/12/2020 11:53 - Registro de publicación

Número de expediente: LCA20-566

Publicación: BOP núm. 240 de 14 de desembre de 2020

PGU20-77 APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE CINC HABITATGES UNIFAMILIARS AL CARRER BALDOMER GILI I ROIG, PROMOGUT PER AGRÒNOMS FREE, SL
10/12/2020 11:35 - Registro de publicación

Aprovación inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de noviembre de 2020

Número de expediente: PGU20-77

Instrumento: Pla de Millora Urbana

Publicación: BOP núm. 238 de data 10 de desembre de 2020

X020504/2020-00006 Projecte actuació específica i EIIP nova estació tractament aigua potable per subministrament del Polígon Industrial El Segre
03/12/2020 09:35 - Registro de publicación

Número de expediente: X020504/2020-00006

Publicación: BOP núm. 234 de data 3 de desembre de 2020

Memória [-] : Otros documentos anexos [-] :
LCA20-262 Llicència ambiental-modificació substancial: canvi d’autorització ambiental a llicència ambiental, activitat de comerç a l’engròs de ferralla-descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús, residus perillosos i no perillosos, a la carretera N-240, de Lleida
24/11/2020 11:18 - Registro de publicación

Número de expediente: LCA20-262

Memória [-] : Planos de información [-] : Resoluciones administrativas [-] :
LCA20-405 Informació pública sol·licitud llicencia ambiental
18/11/2020 14:42 - Registro de publicación

Número de expediente: LCA20-405

Memória [-] : Resoluciones administrativas [-] :
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica