Urbanisme

Convenis urbanístics

18 publicacions
Conveni urbanístic per a la permuta de dues finques, situades a l'avinguda Onze de Setembre i a l'avinguda Rovira Roure.
12/11/2015 11:49 - Registre de publicació

Número d'expedient: 56/2012 (Patrimoni)

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 003 05/01/2013

Tema: Conveni urbanístic per a la permuta de dues finques, situades a l'avinguda Onze de Setembre i a l'avinguda Rovira Roure.

Altres documents annexos [-] :
Conveni de cessió anticipada dels terrenys afectats per les obres de construcció del projecte NL-04151 dels termes municipals de Lleida i Alcoletge (Desdoblament variant SUD de Lleida C-13)
12/11/2015 12:03 - Registre de publicació

Número d'expedient: 50/2012

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 179 25/12/2012

Tema: Conveni de cessió anticipada dels terrenys afectats per les obres de construcció del projecte NL-04151 dels termes municipals de Lleida i Alcoletge (Desdoblament variant SUD de Lleida C-13)

Altres documents annexos [-] :
Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida i l'entitat mercantil Posica, SL, relatiu a una finca situada al sector Pla de Millora Urbana núm. 4 de Lleida
12/11/2015 12:00 - Registre de publicació

Número d'expedient: 29/2012 (Patrimoni)

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 141 09/10/2012

Tema: Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida i l'entitat mercantil Posica, SL, relatiu a una finca situada al sector Pla de Millora Urbana núm. 4 de Lleida.

Altres documents annexos [-] :
Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida, Promou CT Open Segre SL, en la seva condició de promotora del Pla parcial urbanístic sector SUR-12 i l'Agència Catalana de l'aigua.
12/11/2015 11:59 - Registre de publicació

Número d'expedient: 20245/2007

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 81 12/06/2012

Tema: Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida, Promou CT Open Segre SL, en la seva condició de promotora del Pla parcial urbanístic sector SUR-12 i l'Agència Catalana de l'aigua.

Altres documents annexos [-] :
Conveni de gestió urbanística de cessió anticipada dels terrenys afectats per les obres de construcció del projecte NL-041151.1, dels termes municipals de Lleida i Alcoletge (Desdoblament variant Sud de Lleida C-13)
12/11/2015 12:01 - Registre de publicació

Número d'expedient: 149/2011

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 179 20/12/2011

Tema: Conveni de gestió urbanística de cessió anticipada dels terrenys afectats per les obres de construcció del projecte NL-041151.1, dels termes municipals de Lleida i Alcoletge (Desdoblament variant Sud de Lleida C-13)

Altres documents annexos [-] :
Conveni urbanístic de cessió anticipada de la finca propietat de l'entitat promociones y construcciones Cerbat, SL
12/11/2015 11:51 - Registre de publicació

Número d'expedient: GEVE 071/2006

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 181 28/12/2010

Tema: Conveni urbanístic de cessió anticipada de la finca propietat de l'entitat promociones y construcciones Cerbat, SL

Altres documents annexos [-] :
Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida i la Sra. Maria Teresa Yarritu Nieto, en nom i representació de Solvia Estate, SLU, per a la cessió anticipada d'uns terrenys, inclosos en el Sector urbanitzable residencial SUR 10, Bóviles Bordeta 1, afectats pe les obres de construcció del Projecte NL-04151.1, dels termes municipals de Lleida i Alcoletge, de desdoblament de la variant sud de Lleida.
12/11/2015 12:00 - Registre de publicació

Número d'expedient: 041/2011

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 74 21/05/2010

Tema: Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida i la Sra. Maria Teresa Yarritu Nieto, en nom i representació de Solvia Estate, SLU, per a la cessió anticipada d'uns terrenys, inclosos en el Sector urbanitzable residencial SUR 10, Bóviles Bordeta 1, afectats pe les obres de construcció del Projecte NL-04151.1, dels termes municipals de Lleida i Alcoletge, de desdoblament de la variant sud de Lleida.

Altres documents annexos [-] :
Conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Alcoletge i l'Ajuntament de Lleida per al desenvolupament del sector urbanitzable no delimitat industrial "SUNDI-1" del municipi d'Alcoletge
12/11/2015 11:51 - Registre de publicació


Número d'expedient: 055/2010

Instrument: Gestió urbanística. Conveni urbanístic

Publicació: BOP 56 22/04/2010

Tema: Conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Alcoletge i l'Ajuntament de Lleida per al desenvolupament del sector urbanitzable no delimitat industrial "SUNDI-1" del municipi d'Alcoletge

Altres documents annexos [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica