Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

64 publicacions
Aixecament de les actes de pagament i ocupació dels béns i drets inclosos en el Projecte d'expropiació pel sistema de taxació conjunta de part de les finques, situades a l'avinguda de Alcalde Rovira Roure números 167, 169 i 171a de Lleida, qualificades de sistema viari bàsic, clau VB (PGU20-80).
10/01/2023 14:59 - Registre de publicació

Número d'expedient: PGU20-80

Instrument: Projecte d'expropiació per taxació conjunta

Publicació: BOP núm. 6 de data 10 de gener de 2023

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUR 35, PROMOGUT PER MARBRO TRADE, SL
20/01/2023 12:24 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 14 de desembre de 2022

Número d'expedient: PGU21-202

Instrument: Projecte de reparcel.lació

Publicació: BOP núm. 6 de data 10 de gener de 2023

Tema: APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUR 35, PROMOGUT PER MARBRO TRADE, SL

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER LA REORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I L’AMPLIACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 93, DELIMITADA PEL PASSEIG ONZE DE SETEMBRE I ELS CARRERS RODA D’ISÀBENA I SANT HILARI, PER LA IMPLANTACIÓ D’UN EQUIPAMENT SANITARI, I LA INCORPORACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, UBICAT ENTRE ELS CARRERS ENGINYER ANTONI LLOBET I CAL BERNET, PER LA REUBICACIÓ DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ (AFECTA ELS ART. 45 I 166 BIS DEL PGOU)
27/12/2022 10:49 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de l’Excm. Ajuntament Ple amb data 25 de novembre de 2022

Número d'expedient: PGU22-57

Instrument: Modificació de Pla general d'ordenació urbana

Publicació: BOP núm. 246 de data 27 de desembre de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER LA REORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I L’AMPLIACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 93, DELIMITADA PEL PASSEIG ONZE DE SETEMBRE I ELS CARRERS RODA D’ISÀBENA I SANT HILARI, PER LA IMPLANTACIÓ D’UN EQUIPAMENT SANITARI, I LA INCORPORACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, UBICAT ENTRE ELS CARRERS ENGINYER ANTONI LLOBET I CAL BERNET, PER LA REUBICACIÓ DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ (AFECTA ELS ART. 45 I 166 BIS DEL PGOU)

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I BASES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 3 DE L’ESTACIÓ
12/12/2022 12:12 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 25 de novembre de 2022

Número d'expedient: PGU22-101

Instrument: Modificació estatuts i bases d'actuació

Publicació: BOP núm. 236 de data 12 de desembre de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I BASES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 3 DE L’ESTACIÓ.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE REORDENACIÓ DE L’APROFITAMENT DE L’ÀMBIT COMPRÉS ENTRE PASSEIG ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA ROVIRA ROURE I CARRER EUGENI D’ORS, PER LA IMPLANTACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL A L’ÀMBIT, PROMOGUT PER ANGELINA BOSCH BALASCH I ALDI SUPERMERCADOS SL
12/12/2022 12:05 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 25 de novembre de 2022

Número d'expedient: PGU21-211

Instrument: Pla de milora urbana

Publicació: BOP núm. 236 de data 12 de desembre de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE REORDENACIÓ DE L’APROFITAMENT DE L’ÀMBIT COMPRÉS ENTRE PASSEIG ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA ROVIRA ROURE I CARRER EUGENI D’ORS, PER LA IMPLANTACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL A L’ÀMBIT, PROMOGUT PER ANGELINA BOSCH BALASCH I ALDI SUPERMERCADOS SL

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER DEIXAR SENSE EFECTE LA DT 10A I ELS ANNEXOS NORMATIUS 7, 8, 9 I 10; I MODIFICAR ELS ARTICLES 44, 162, 163, 164 I EL BLOC VUITÈ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES, D’ACORD AMB EL NOU PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS DE LLEIDA, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
23/11/2022 15:14 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de l’Excm. Ajuntament Ple amb data 27 de maig de 2022

Número d'expedient: PGU22-56

Instrument: Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: BOP núm 115 de data 16 de juny de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER DEIXAR SENSE EFECTE LA DT 10A I ELS ANNEXOS NORMATIUS 7, 8, 9 I 10; I MODIFICAR ELS ARTICLES 44, 162, 163, 164 I EL BLOC VUITÈ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES, D’ACORD AMB EL NOU PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS DE LLEIDA, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ MOTIVADA PER LA’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS DE LLÍVIA AL SISTEMA GENERAL DE CLAVEGUERAM DE LLEIDA
04/11/2022 10:13 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de Ple amb data 7 d’octubre de 2022

Número d'expedient: PGU22-79

Instrument: Projecte d'expropiació individualitzat

Publicació: BOP núm. 208 de data 28 d’octubre de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ MOTIVADA PER LA’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS DE LLÍVIA AL SISTEMA GENERAL DE CLAVEGUERAM DE LLEIDA

Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 21 (ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS), PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA 21
31/10/2022 09:06 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 13 d’octubre de 2022

Número d'expedient: PGU22-55

Instrument: Projecte d'urbanització

Publicació: BOP núm. 208 de data 26 d’octubre de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 21 (ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS), PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA 21

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL SECTOR SUR 10 LES BÓVILES BORDETA 1, PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL SECTOR SUR 10 LES BÓVILES BORDETA 1
26/10/2022 10:30 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 13 d’octubre de 2022

Número d'expedient: PGU22-88

Instrument: Entitats urbanístiques col·laboradores

Publicació: BOP núm. 208 de data 26 d’octubre de 2022

Tema: APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL SECTOR SUR 10 LES BÓVILES BORDETA 1, PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL SECTOR SUR 10 LES BÓVILES BORDETA 1

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 3 DE L’ESTACIÓ, PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UA 3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ESTACIÓ DE LLEIDA
04/10/2022 10:12 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 28 de setembre de 2022

Número d'expedient: PGU22-91

Instrument: Projecte de reparcel·lació

Publicació: BOP núm. 191 de data 4 d'octubre de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 3 DE L’ESTACIÓ, PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UA 3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ESTACIÓ DE LLEIDA

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Altres documents annexos [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Tanca Truca'ns

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers