Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

14 publicacions
APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL.LABORACIO AMB L’ACA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE L’EMD DE RAIMAT.
25/09/2020 13:08 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 31/07/2020 - Ple de l'Ajuntament

Número d'expedient: SU 2020-27

Publicació: BOP núm. 186 25/09/2020

Tema: APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL.LABORACIO AMB L’ACA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE L’EMD DE RAIMAT.

Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL.LABORACIO AMB L’ACA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESTACIO DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE L’EMED DE SUCS
25/09/2020 13:09 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 31/07/2020 - Ple de l'Ajuntament

Número d'expedient: SU 2020-26

Publicació: BOP núm. 186 25/09/2020

Tema: APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL.LABORACIO AMB L’ACA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESTACIO DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE L’EMED DE SUCS

Resolucions administratives [-] :
Anunci aprovació inicia de la relació de bens i drets afectats per l’execució del Projecte constructiu de perllongació d’aigua potable a la partida de Grealó, PGU18-182
07/08/2020 09:09 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicia de la relació de bens i drets afectats per l’execució del Projecte constructiu de perllongació d’aigua potable a la partida de Grealó, PGU18-182

Aprovació inicial: Decret d’alcaldia de data 4 d’agost de 2020

Número d'expedient: PGU18-182

Publicació: BOP número 153 de data dilluns dia 10/08/2020

Tema: Anunci aprovació inicia de la relació de bens i drets afectats per l’execució del Projecte constructiu de perllongació d’aigua potable a la partida de Grealó, PGU18-182

Resolucions administratives [-] :
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA
07/08/2020 09:02 - Registre de publicació

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, A SISTEMA FERROVIARI, CLAU F, DE PART DE LA FINCA SITUADA A LA CTRA. LL-11, NÚM. 54, AL PLA DE VILANOVETA

 

Aprovació inicial: Ple de l’Ajuntament de Lleida de data 31/07/2020

Número d'expedient: PGU20-124

Instrument: Modificació del Pla General

Publicació: BOP núm. 152 de data divendres 07/08/2020

Tema: MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, A SISTEMA FERROVIARI, CLAU F, DE PART DE LA FINCA SITUADA A LA CTRA. LL-11, NÚM. 54, AL PLA DE VILANOVETA

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
APROVACIO, INICIAL, I EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE PER A LA RECONSTRUCCIÓ DELS TRAMS A-B-F I G, AL DEPARTAMENT DE SANTA CECÍLIA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLEIDA, 1a FASE, TRAM A, AMB UN PRESSUPOST DE 175.377,50€ + 36.829,28€ d’IVA (Total: 212.206,78€)”
04/08/2020 12:37 - Registre de publicació

APROVACIO, INICIAL, I EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE PER A LA RECONSTRUCCIÓ DELS TRAMS A-B-F I G, AL DEPARTAMENT DE SANTA CECÍLIA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLEIDA, 1a FASE, TRAM A, AMB UN PRESSUPOST DE 175.377,50€ + 36.829,28€ d’IVA (Total: 212.206,78€)”

Aprovació inicial: Aprovat per la Junta de Govern Local de data 29/07/2020

Número d'expedient: Exp. OBR_OBE_2020_0006

Tema: APROVACIO, INICIAL, I EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE PER A LA RECONSTRUCCIÓ DELS TRAMS A-B-F I G, AL DEPARTAMENT DE SANTA CECÍLIA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLEIDA, 1a FASE, TRAM A, AMB UN PRESSUPOST DE 175.377,50€ + 36.829,28€ d’IVA (Total: 212.206,78€)”

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
Aprovació inicial del Pla de millora urbana d’ordenació de volums i composició de façanes per la implantació de la seu del Col·legi Oficial de Metges de Lleida i una residència, al solar situat a l’avinguda Alcalde Rovira Roure nº 41 de Lleida, promogut pel Col·legi Oficial de Metges de Lleida
04/08/2020 09:38 - Registre de publicació

Aprovació inicial del Pla de millora urbana d’ordenació de volums i composició de façanes per la implantació de la seu del Col·legi Oficial de Metges de Lleida i una residència, al solar situat a l’avinguda Alcalde Rovira Roure nº 41 de Lleida, promogut pel Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Aprovació inicial: Aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 29/07/2020

Número d'expedient: PGU20-128

Instrument: Pla de Millora Urbana

Publicació: BOP núm. 149 de data 4/08/2020

Tema: Aprovació inicial del Pla de millora urbana d’ordenació de volums i composició de façanes per la implantació de la seu del Col·legi Oficial de Metges de Lleida i una residència, al solar situat a l’avinguda Alcalde Rovira Roure nº 41 de Lleida, promogut pel Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
Aprovació inicial de la Modificació del projecte d’urbanització del SUR 35, promogut per MARBO TRADE, SL
04/08/2020 09:33 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Junta de Govern Local de data 23/07/2020

Número d'expedient: PGU18-37

Instrument: Modificació Projecte Urbanització

Publicació: BOP núm.149 de data 4/08/2020

Tema: Aprovació inicial de la Modificació del projecte d’urbanització del SUR 35, promogut per MARBO TRADE, SL

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Altres documents annexos [-] :
APROVACIÒ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA PARTIDA TORRES DE SANUI, PROPIETAT DE MARIA ROSA ROIG TOMÁS
28/07/2020 08:58 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la relació de bens i drets afectats per l’execució del projecte modificat de subministrament d’aigua potable a la partida Torres de Sanui, propietat de Maria Rosa Roig Tomás

Aprovació inicial: 28/07/2020 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: PGU19-107

Publicació: BOP número 144 de data 28/07/2020

Aprovació inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de lleida per al canvi de qualificació de sistema d’espais lliures, clau VJ, i sistema d’equipament comunitari, clau EC, en l’àmbit discontinu comprès entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besós i els carrers Esperança Gonzàlez, Abat Escarré, i Agusti Duran i Sanpere al barri de Cappont, promoguda per l’Ajuntament de Lleida
13/07/2020 14:03 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de lleida per al canvi de qualificació de sistema d’espais lliures, clau VJ, i sistema d’equipament comunitari, clau EC, en l’àmbit discontinu comprès entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besós i els carrers Esperança Gonzàlez, Abat Escarré, i Agusti Duran i Sanpere al barri de Cappont, promoguda per l’Ajuntament de Lleida

Aprovació inicial: Ple de l’Ajuntament en data 26/06/2020

Número d'expedient: PGU20-100

Instrument: Modificació puntual del Pla General

Publicació: BOP núm. 133 de data 13/07/2020

Tema: Aprovació inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de lleida per al canvi de qualificació de sistema d’espais lliures, clau VJ, i sistema d’equipament comunitari, clau EC, en l’àmbit discontinu comprès entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besós i els carrers Esperança Gonzàlez, Abat Escarré, i Agusti Duran i Sanpere al barri de Cappont, promoguda per l’Ajuntament de Lleida

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Altres documents annexos [-] :
Aprovació inicial deixar sense efecte el Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l’àmbit de l’av. Prat de la Riba, núms. 79-81, pda. La Cort, polígon 12, parcel·la 237 i av. President Josep Irla núm. 2, (Exp PGU20-105)
03/07/2020 09:30 - Registre de publicació

Aprovació inicial deixar sense efecte el Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l’àmbit de l’av. Prat de la Riba, núms. 79-81, pda. La Cort, polígon 12, parcel·la 237 i av. President Josep Irla núm. 2, (Exp PGU20-105)

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2020

Número d'expedient: PGU20-105

Instrument: Pla especial urbanístic

Publicació: BOP núm. 127 de data 03/07/2020

Tema: Aprovació inicial deixar sense efecte el Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l’àmbit de l’av. Prat de la Riba, núms. 79-81, pda. La Cort, polígon 12, parcel·la 237 i av. President Josep Irla núm. 2, (Exp PGU20-105)

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica