Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

11 publicacions
PRÒRROGA DEL TERMINI DE L’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR SUR 42, TORRES SALSES, PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR PLA PARCIAL SUR 42 TORRE SALSES.
03/07/2019 11:11 - Registre de publicació

Pròrroga del termini de l’exposició al públic de la modificació del projecte de reparcel·lació del sector SUR 42, Torres Salses, promogut per la Junta de Compensació del Sector Pla Parcial SUR 42 Torre Salses.

Aprovació inicial: 21/05/2019 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: 143/2018

Instrument: Modificació de projecte de reparcel·lació

Tema: Pròrroga del termini de l’exposició al públic de la modificació del projecte de reparcel·lació del sector SUR 42, Torres Salses, promogut per la Junta de Compensació del Sector Pla Parcial SUR 42 Torre Salses.

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
PRÒRROGA DEL TERMINI DE L ’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR SUR 42, PROMOGUT PER EUROFUND PARC LLEIDA, SL
03/07/2019 11:00 - Registre de publicació

Pròrroga del termini de l ’exposició al públic del projecte d’urbanització de millora viària del sector SUR 42, promogut per Eurofund parc Lleida, SL

Aprovació inicial: 24/05/2019 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: 137/2018

Instrument: Projecte d'urbanització

Tema: Pròrroga del termini de l ’exposició al públic del projecte d’urbanització de millora viària del sector SUR 42, promogut per Eurofund parc Lleida, SL

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR 42 "TORRE SALSES"
04/06/2019 13:29 - Registre de publicació

Modificació del projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector SUR 42 "Torre Salses"

Aprovació inicial: 21/05/2019 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: 143/2018

Instrument: Modificació de projecte de reparcel·lació

Tema: Modificació del projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector SUR 42 "Torre Salses"

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
PROJECTE D'URBANITZACIÓ. PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA VIÀRIA DEL SECTOR SUR 42
04/06/2019 10:36 - Registre de publicació

Projecte d'urbanització. Projecte constructiu de millora viària del sector SUR 42

Aprovació inicial: 24/05/2019 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: 137/2018

Instrument: Projecte d'urbanització

Tema: Projecte d'urbanització. Projecte constructiu de millora viària del sector SUR 42

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 328,74 m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA CAMÍ DE PICOS, NÚM. 38 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3790230CG0039C0001DG AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE JOSÉ BERTRAN ROSELL
29/05/2019 12:58 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 328,74 m² de superfície de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 38 amb referència cadastral núm. 3790230cg0039c0001dg afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de José Bertran Rosell

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 115/2018

Instrument: Conveni Urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 328,74 m² de superfície de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 38 amb referència cadastral núm. 3790230cg0039c0001dg afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de José Bertran Rosell

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 620,35m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA FONTANET, NÚM. 52 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3790232CG0039C0001XG AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA
29/05/2019 12:55 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 620,35m² de superfície de la finca ubicada a la partida Fontanet, núm. 52 amb referència cadastral núm. 3790232CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Aprovació inicial: 21/05/2019

Número d'expedient: 121/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 620,35m² de superfície de la finca ubicada a la partida Fontanet, núm. 52 amb referència cadastral núm. 3790232CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 95,58 m2 DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA CAMÍ DE PICOS, NÚM. 39 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3992632G0039D0001KQ AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE MARIA BONEU ORÓ I MIQUEL BONEU ORÓ
29/05/2019 12:49 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 95,58 m2 de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 39 amb referència cadastral núm. 3992632G0039D0001KQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Maria Boneu Oró i Miquel Boneu Oró

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 117/2018

Instrument: Conveni Urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 95,58 m2 de la finca ubicada a la partida Camí de Picos, núm. 39 amb referència cadastral núm. 3992632G0039D0001KQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Maria Boneu Oró i Miquel Boneu Oró

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 1.207,02m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA PARTIDA CAMÍ DE PICOS, NÚM. 40 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3790231CG0039C0001XG AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA
29/05/2019 12:45 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 1.207,02m² de superfície de la finca ubicada a la partida camí de Picos, núm. 40 amb referència cadastral núm. 3790231CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 116/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 1.207,02m² de superfície de la finca ubicada a la partida camí de Picos, núm. 40 amb referència cadastral núm. 3790231CG0039C0001XG afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 944,91 m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA CR NACIONAL II NÚM. 19 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 3992634CG0039D0001DQ AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE FRUTAS LA SEO SAT 2447
29/05/2019 12:43 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 944,91 m² de superfície de la finca ubicada a la Carretera Nacional II núm. 19 amb referència cadastral 3992634CG0039D0001DQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Frutas La Seo SAT 2447

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 113/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 944,91 m² de superfície de la finca ubicada a la Carretera Nacional II núm. 19 amb referència cadastral 3992634CG0039D0001DQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de Frutas La Seo SAT 2447

CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA DE 1.030,31m² DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA UBICADA A LA CARRETERA N-II, NÚM. 25 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 3992633CG0039D0001RQ AFECTADA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE VÍCTOR TORRES PER A LA CONNEXIÓ DE LA CARRETERA LL-11 AMB ELS BARRIS DE LA BORDETA I MAGRANERS, PROPIETAT DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA
29/05/2019 12:38 - Registre de publicació

Conveni de cessió anticipada de 1.030,31m² de superfície de la finca ubicada a la carretera N-II, núm. 25 amb referència cadastral núm. 3992633CG0039D0001RQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Aprovació inicial: 03/05/2019

Número d'expedient: 118/2018

Instrument: Conveni urbanístic

Publicació: BOP núm. 101 27/05/2019

Tema: Conveni de cessió anticipada de 1.030,31m² de superfície de la finca ubicada a la carretera N-II, núm. 25 amb referència cadastral núm. 3992633CG0039D0001RQ afectada pel projecte de construcció del vial de Víctor Torres per a la connexió de la carretera LL-11 amb els barris de la Bordeta i Magraners, propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica