Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

1 publicació
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER IMPLANTACIÓ D'UNA ÀREA DE SERVEIS DE CARRETERA EN SÒL NO URBANITZABLE AL PLA DE GUALDA
31/01/2020 09:16 - Registre de publicació

Pla Especial Urbanístic per a la Implantació d'una àrea de serveis de carretera en sòl no urbanitzable al Pla de Gualda

Aprovació inicial: 19/12/2019 - Junta de Govern Local

Número d'expedient: 30/2017

Instrument: Pla Especial Urbanístic

Publicació: BOP núm. 21 31/01/2020

Tema: Pla Especial Urbanístic per a la Implantació d'una àrea de serveis de carretera en sòl no urbanitzable al Pla de Gualda

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica