Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Normativa

Normativa

Associacionisme i participació ciutadana

7 publicacions
Associacionisme i participació ciutadana
Reglament de funcionament dels centres cívics i locals socials municipals
03/11/2014 12:42 - Registre de publicació

Regular el funcionament i l’ús dels centres cívics i dels locals socials de l’Ajuntament de Lleida.

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament de participació ciutadana
03/11/2014 12:43 - Registre de publicació

L'objecte del present Reglament és la regulació normativa en allò que té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d'informació i de participació dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, individualment o mitjançant qualsevol forma d'organització col·lectiva. (Publicat al BOP de Lleida núm. 71 el 25/05/2006)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament del consell municipal de la dona de Lleida
03/11/2014 12:50 - Registre de publicació

Òrgan de participació d’entitats i organismes d’àmbit social, cultural, polític i econòmic, per a la consulta, estudi i assessorament per a la plena incorporació de la dona a la vida ciutadana.. (Publicat al BOP de Lleida núm. 89 el 17/07/2004)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament Estatutari de l'Assemblea Municipal de Religions
30/10/2014 12:23 - Registre de publicació

L'Assemblea Municipal de les Religions és un òrgan de participació sectorial creat per l'Ajuntament de Lleida amb funcions consultives i assessores en totes aquelles matèries relacionades amb els afers de les diferents tradicions religioses, i de les relacions entre elles, que s'esdevinguin a la ciutat de Lleida. (Publicat al BOP núm. 173 de 20/12/2005)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament estatutari regulador del consell municipal de persones amb discapacitat de la ciutat de Lleida
30/10/2014 12:16 - Registre de publicació

L'objecte d'aquest reglament és la promoció de la participació de tota la ciutadania i de manera específica, de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, en la vida social, laboral, cultural i recreativa i en la millora de les condicions de vida del nostre municipi. (Publicat al BOP de Lleida núm. 8 el 19/01/1999)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament estatutari del consell municipal de la gent gran de la ciutat de Lleida
30/10/2014 12:15 - Registre de publicació

L'objecte del Consell Municipal de la Gent Gran és la promoció de la participació de tots els ciutadans i, de manera específica, de la gent gran en la vida social, cultural i recreativa del municipi de Lleida, potenciant la capacitat d'acció i recreació d'aquest sector de població i formant així una xarxa d'interacció generacional en la que cada persona tingui l'edat que tingui, pugui aportar a la resta de conciutadans i conciutadanes suport, idees i experiències útils. (Publicat al BOP de Lleida núm. 39 el 01/04/1999)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament estatutari del consell mixt de cooperació
30/10/2014 12:13 - Registre de publicació

L'objecte del Consell Mixt de Cooperació és la promoció de la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en temes de Cooperació, així com vetllar per la consecució d'una distribució clara i oberta dels pressupostos destinats a cooperació i educació per al desenvolupament. (Publicat al BOP de Lleida núm. 37 de 23/03/2000)

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica