Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Normativa

Normativa

Mercats i Consum

3 publicacions
Mercats i Consum
Reglament de venda no sedentària
30/10/2014 12:19 - Registre de publicació

Aquest reglament té per objecte la regulació de la venda no-sedentària que s'exerceix a la ciutat de Lleida, i és d'aplicació directa als dos mercadets de venda no-sedentària que hi ha actualment i als que posteriorment es puguin constituir. (Publicat al BOP de Lleida el 26/05/1992)

Mercats i Consum
Reglament dels mercats municipals
30/10/2014 12:21 - Registre de publicació

Aquest reglament té per objecte regular el funcionament del servei a prestar específicament en els Mercats municipals de Ronda-Fleming, La Bordeta, Balàfia, Cappont, Pla i Santa Teresa. (Publicat al BOP de Lleida el 26/05/1992)

Mercats i Consum
Reglament del mercat central de fruites i verdures i del firal de bestiar
30/10/2014 12:20 - Registre de publicació

Aquest reglament té per objecte regular el funcionament i el servei a prestar del Mercat Central de fruites i verdures i en el Firal de Bestiar, que es fan a la ciutat de Lleida. (Publicat al BOP de Lleida el 26/05/1992)

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica