Urbanismo

Planejament derivat

162 publicaciones
Modificació del Pla parcial urbanístic SUR-35
15/01/2021 12:32 - Registro de publicación

Modificació del Pla parcial urbanístic SUR-35

publicació al DOGC núm.8313 de data 12 de gener de 2021:

(https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=890695&language=ca_ES ).

 

-------------------------------------------------------------------

 

Enllaç amb el Registre de planejament urbanístic de

Catalunya on consten els documents que conformen el pla, per tal de facilitarvos

l’accés immediat al seu contingut i per si és del vostre interès descarregarvos-

en una còpia.

(https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?

reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/68214/L&set-locale=ca ).

Aprovación inicial: Acord de la JGL de data 18/12/2018

Aprovación provisional: Acord del PLE de data 26/06/2020

Aprovación definitiva: Acord CTULL de data 07/08/2020

Número de expediente: PGU18-36

Instrumento: Modificació de pla parcial urbanístic

Publicación: Publicació al DOGC núm.8313 de data 12 de gener de 2021:

Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida
22/12/2020 09:42 - Registro de publicación

Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida

Aprovación definitiva: Donar conformitat : Ple de l’ajuntament de Lleida en data 27 de novembre de 2020

Número de expediente: PGU19-102

Instrumento: Estudi de detall

Publicación: BOP núm. 248 de data dijous 24 de desembre de 2020

Tema: Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida

PLA ESPECIAL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA
01/07/2019 12:36 - Registro de publicación

Aprovación inicial: 26/09/2017 - Junta de Govern Local

Aprovación provisional: 29/06/2018 - Ple Municipal

Aprovación definitiva: 30/01/2019 - Comissió Territorial d'Urbanisme

Número de expediente: 112/2016

Instrumento: Pla especial

Publicación: DOGC 7907 - 1.7.2019

Tema: PLA ESPECIAL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA

Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per a un nou bloc quirúrgic a l'HospitalArnau de Vilanova, al terme municipal de Lleida
27/06/2019 13:35 - Registro de publicación

Aprovación inicial: 27/11/2018 - Junta de Govern Local

Aprovación provisional: 22/02/2019 - Ple Municipal

Aprovación definitiva: 05/06/2019 - Comissió d'Urbanisme

Número de expediente: 166/2018

Instrumento: Pla de millora urbana

Publicación: DOGC Núm. 7905 - 27.6.2019

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per a un nou bloc quirúrgic a l'HospitalArnau de Vilanova, al terme municipal de Lleida

Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Torre Salses SUR42 de Lleida, promogut per Eurofund Parc Lleida, SL.
25/06/2019 13:58 - Registro de publicación

Aprovación inicial: 15/12/2015 - Junta de Govern Local

Aprovación definitiva: 05/10/2018 - Ple de l'Ajuntament

Número de expediente: 17/1/2013

Instrumento: Modificació de pla parcial d'ordenació

Publicación: BOP 049 - 11/03/2019

Memória [-] : Otros documentos anexos [-] : Documento comprensivo [-] :
MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL MILSA AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA
11/01/2019 12:59 - Registro de publicación

Aprovación inicial: 25/07/2017 - Junta de Govern Local

Aprovación provisional: 24/11/2017 - Ple Municipal

Aprovación definitiva: 06/03/2018 - Comissió Territorial d'Urbanisme

Número de expediente: 65/2016

Instrumento: Modificiació de pla especial

Publicación: DOGC Núm. 7776 - 28/12/2018

Tema: MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL MILSA AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA

Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent
24/01/2018 14:07 - Registro de publicación

Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Aprovación inicial: 17/06/2014

Aprovación provisional: 28/10/2016

Aprovación definitiva: 05/12/2017

Número de expediente: 178/2010

Instrumento: Planejament derivat. Pla especial

Publicación: DOGC 7542 24/01/2018

Tema: Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.
20/10/2017 11:05 - Registro de publicación

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Aprovación inicial: 22/11/2016

Aprovación provisional: 24/02/2017

Aprovación definitiva: 21/09/2017

Número de expediente: 84/2016

Instrumento: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicación: DOGC 7478 20/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro
18/10/2017 13:38 - Registro de publicación

Aprovación inicial: 21/02/2017

Aprovación provisional: 26/05/2017

Aprovación definitiva: 21/09/2017

Número de expediente: 5/2017

Instrumento: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicación: DOGC 7473 13/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro

PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ DE VOLUMS EN L'ÀMBIT DELS CONJUNTS EDIFICATS D3 I D4 DE L'ILLA ID SUR 5
27/09/2017 13:58 - Registro de publicación

Pla de millora urbana d'ordenació de volums en l'àmbit dels conjunts edificats d3 i d4 de l'illa id sur 5

Aprovación inicial: 24/11/2015

Aprovación provisional: 29/07/2016

Aprovación definitiva: 13/07/2017

Número de expediente: 25/2015

Instrumento: Pla de millora urbana

Publicación: DOGC 7451 08/09/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums en l'àmbit dels conjunts edificats d3 i d4 de l'illa id sur 5

Memória [-] : Planos de información [-] : Planos de ordenación [-] : Otros documentos anexos [-] :
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica