Finestreta Única Empresarial

 

Finestreta Única Empresarial

Espai des d'on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la vostra activitat, amb independència de l'Administració responsable.

 

imatge canal empresa

Canal Empresa

Portal únic per a les empreses que conté informació d’interès sobre les activitats econòmiques i sobre els serveis de les administracions publiques i els tràmits que cal fer per iniciar una activitat. També és el canal electrònic de la finestreta única empresarial. 

 

 

Llicències i comunicacions d'activitats

Espai des d’on podeu obtenir informació i fer els tràmits municipals necessaris per desenvolupar la vostra activitat econòmica. Espai integrat en la finestreta única empresarial.

 

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica