Esteu aquí: Inici →  La Seu-e → Oficines de registre

Oficines de registre

Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana - OMAC

Adreça

Rambla Ferran 32, baixos
25007 Lleida
 

Horari

Consulteu l'horari d'atenció.
Cal que demaneu cita prèvia prèviament al web https://citaoficines.paeria.cat o al telèfon 973 67 80 60

Gestions

- Registre General de l'Ajuntament de Lleida.
- Oficina d'assistència en matèria de registre.
- Assistència en general en l'ús dels mitjans electrònics vers l'administració.
- Assistència en identificació i signatura electrònica 
- Oficina col·laboradora amb l’Agència Catalana de Certificació.
- Notificacions per compareixença.  
- Digitalització, còpies autèntiques i registre .
- Gestions relacionades amb Padró d’Habitants

Contacte

Internet: http://omac.paeria.cat
              https://citaoficines.paeria.cat (per demanar cita prèvia)
Telèfon: 973 67 80 60 (per demanar cita prèvia)
Correu electrònic: gestions-omac@paeria.cat

 

Oficina de Gestió i Atenció Tributària - OGAT

Adreça

Av. Blondel 16, baixos
 25002 Lleida

Horari

De dilluns a divendres de les 09.00 h a les 14.00 h (a excepció de les festes oficials. Consulteu el calendari laboral).
Cal que demaneu cita prèvia prèviament al web https://citaoficines.paeria.cat 

Gestions

- Registre Auxiliar de l'Ajuntament de Lleida.
- Oficina d'assistència en matèria de registre.
- Assistència en general en l'ús dels mitjans electrònics vers l'administració.
- Assistència en identificació i signatura electrònica 
- Oficina col·laboradora amb l’Agència Catalana de Certificació.
- Notificacions per compareixença.
- Digitalització, còpies autèntiques i registre.
- Informació i assistència en gestions especialment en matèria tributària .

Contacte

Internet: paeria.cat/oficinavirtualtributaria (escolliu formulari de contacte)
              https://citaoficines.paeria.cat (per demanar cita prèvia)
              http://economia.paeria.cat
Telèfon: 973 70 04 20
 

EMD Ajuntament de Sucs

Adreça

Pl. Major 1 , baixos
 25113, Sucs
 

Horari

De dilluns a divendres de les 09.00 h a les 14.00 h (a excepció de les festes oficials. Consulteu el calendari laboral).

Gestions

- Registre General de l'Ajuntament de Sucs.
- Assessorament a la ciutadania en les gestions municipals.
- Oficina d'assistència en matèria de registre.
- Assistència en general en l'ús dels mitjans electrònics vers l'administració.
- Notificacions per compareixença.
- Digitalització, còpies autèntiques i registre.

Contacte

Internet: www.lleidaparticipa.cat/emdsucs
Telèfon: 973 74 81 95
Correu electrònic: ajuntament@sucs.cat

 

EMD Ajuntament de Raimat

Adreça

C. Major 15 , baixos
25111, Raimat
 

Horari

De dilluns a divendres de les 09.00 h a les 14.00 h (a excepció de les festes oficials. Consulteu el calendari laboral).

Gestions

- Registre General de l'Ajuntament de Raimat.
- Assessorament a la ciutadania en les gestions municipals.
- Oficina d'assistència en matèria de registre.
- Assistència en general en l'ús dels mitjans electrònics vers l'administració.
- Notificacions per compareixença.
- Digitalització, còpies autèntiques i registre.

Contacte

Internet: www.raimat.org
Telèfon: 973 72 40 94
 Correu electrònic: raimat@raimat.org

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica