Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2021 - Any nou
 • 06/01/2021 - Reis
 • 02/04/2021 - Divendres Sant
 • 05/04/2021 - Dilluns de Pàsqua
 • 01/05/2021 - Festa del Treball
 • 11/05/2021 - Festa local a Lleida (Sant Anastasi)
 • 24/06/2021 - Sant Joan
 • 15/08/2021 - L'Assumpció
 • 11/09/2021 - Diada Nacional de Catalunya
 • 29/09/2021 - Festa Local a Lleida (Sant Miquel)
 • 12/10/2021 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2021 - Tots Sants
 • 06/12/2021 - La Constitució
 • 08/12/2021 - Immaculada Concepció
 • 25/12/2021 - Nadal
 • 26/12/2021 - Sant Esteve
 • Tots els dissabtes i diumenges

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quant no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en l'article 31 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

imatge calendari Consulteu altres calendaris:

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica