Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Pla de millora urbana PMU-4
16/11/2015 11:57 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 019/2004

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: BOP 152 07/11/2006

Tema: Pla de millora urbana PMU-4

Pla de millora urbana a la parcel•la situada entre els carrers Joc de la Bola, Segrià i passatge Joc de la Bola
13/11/2015 16:06 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 015/2005 Generalitat 2006 / 023076 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Tema: Pla de millora urbana a la parcel•la situada entre els carrers Joc de la Bola, Segrià i passatge Joc de la Bola

Pla parcial urbanístic SUR 21, Bordeta Sud
16/11/2015 14:25 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPP 014/2003 Generalitat 2006 / 022124 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla parcial urbanístic

Publicació: BOP 5012 20/11/2007

Tema: Pla parcial urbanístic SUR 21, Bordeta Sud

Modificació del Pla parcial SUR 13, Pardinyes, a les parcel·les 4, 5, 6, 7, 8 i 9
13/11/2015 15:47 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPP 005/2005 Generalitat 2006 / 021841 / L

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla parcial urbanístic

Publicació: 24/07/2006

Tema: Modificació del Pla parcial SUR 13, Pardinyes, a les parcel·les 4, 5, 6, 7, 8 i 9

Tipus: 252

Pla de millora urbana de la unitat d'actuació número 28
16/11/2015 10:26 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 004/2005 Generalitat 2005 / 020639 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 4779 13/12/2006

Tema: Pla de millora urbana de la unitat d'actuació número 28

Tipus: 281

Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació 19, situada entre els carrers Puig i Andreu i l'antiga carretera de Corbins
13/11/2015 16:18 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 026/2004 Generalitat 2005 / 019043 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 4600 24/03/2006

Tema: Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació 19, situada entre els carrers Puig i Andreu i l'antiga carretera de Corbins

Tipus: 281

Pla de millora urbana per ordenar el subsòl situat al carrer Penedès, 25-35
16/11/2015 11:53 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 020/2004 Generalitat 2005 / 018040 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 4443 08/08/2005

Tema: Pla de millora urbana per ordenar el subsòl situat al carrer Penedès, 25-35

Tipus: 281

Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació número 61, situada entre els carrers Llibertat, Tremp, Pobla de Segur del barri del Secà de Sant Pere
16/11/2015 10:29 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 007/2004 Generalitat 2005 / 017472 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 4603 29/03/2006

Tema: Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació número 61, situada entre els carrers Llibertat, Tremp, Pobla de Segur del barri del Secà de Sant Pere

Tipus: 281

Sol·licitud d'atribució de competència per a aprovar definitivament planejament urbanístic derivat
16/11/2015 15:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 003/2005 Generalitat 2005 / 016853 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4457 29/08/2005

Tema: Sol·licitud d'atribució de competència per a aprovar definitivament planejament urbanístic derivat

Tipus: 500

Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació 52, al carrer Palauet
13/11/2015 16:19 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 018/2003 Generalitat 2004 / 015735 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 4432 22/07/2005

Tema: Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació 52, al carrer Palauet

Tipus: 281

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica