Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SUR 13 EN RELACIÓ AMB ELS USOS ADMESOS (ART. 16.24 I 17.12 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES)
27/09/2017 12:26 - Registre de publicació

Modificació puntual del pla parcial sur 13 en relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques)

Aprovació inicial: 20/12/2016

Aprovació definitiva: 26/06/2017

Número d'expedient: 109/2016

Instrument: Modificació de pla parcial

Publicació: BOP 232 26/09/2017

Tema: Modificació puntual del pla parcial sur 13 en relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques)

Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2
03/04/2017 14:24 - Registre de publicació

Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2

Aprovació inicial: 24/03/2015

Aprovació provisional: 31/07/2015

Aprovació definitiva: 03/12/2015

Número d'expedient: 167/2014

Instrument: Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 7069 01/03/2016

Tema: Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2

Pla especial urbanístic per a la instal·lació de l'equipament comunitari "LA GINESTA"
14/11/2016 13:17 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 25/01/2011

Aprovació provisional: 22/12/2011

Aprovació definitiva: 22/03/2012

Número d'expedient: 57/2010

Instrument: Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 7245 11/11/16

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació de l'equipament comunitari "LA GINESTA"

Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Lleida
14/11/2016 10:41 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 27/10/2015

Aprovació provisional: 26/02/2016

Aprovació definitiva: 18/10/2016

Número d'expedient: 127/2015

Instrument: Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 7245 11/11/16

Tema: Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Lleida

Modificació del pla especial urbanístic per la implantació d'una línia aèria de mitja tensió pel subministrament d'energia elèctrica al polígon 1, parcel·la 116.
25/07/2016 11:41 - Registre de publicació

Número d'expedient: 99/2015

Instrument: Modificació de pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 7168 22/7/2016

Tema: Modificació del pla especial urbanístic per la implantació d'una línia aèria de mitja tensió pel subministrament d'energia elèctrica al polígon 1, parcel·la 116.

Modificació del Pla de millora urbana d'ordenació de volums d'una unitat polivalent de salut mental situat a l'avinguda Canadiense, 26-30, carrer Enginyer Antoni Llobet, 40-42 i carrer Cal Bernet, 23-29, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:08 - Registre de publicació

Número d'expedient: 136/2014

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6896 19/06/2015

Tema: Modificació del Pla de millora urbana d'ordenació de volums d'una unitat polivalent de salut mental situat a l'avinguda Canadiense, 26-30, carrer Enginyer Antoni Llobet, 40-42 i carrer Cal Bernet, 23-29, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic del Campus de Cappont d'ordenació del sector d'equipament comunitari de la Universitat de Lleida, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:12 - Registre de publicació

Número d'expedient: 73/2014

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6872 15/05/2015

Tema: Pla especial urbanístic del Campus de Cappont d'ordenació del sector d'equipament comunitari de la Universitat de Lleida, al terme municipal de Lleida.

Pla de millora urbana de composició de volumètrica i de façanes en l'àmbit de la parcel·la 66 del Pla parcial del Camí dels Frares, carrer d'Alcarràs 39, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 16:10 - Registre de publicació

Número d'expedient: 102/2014

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6872 15/05/2015

Tema: Pla de millora urbana de composició de volumètrica i de façanes en l'àmbit de la parcel·la 66 del Pla parcial del Camí dels Frares, carrer d'Alcarràs 39, al terme municipal de Lleida.

Pla especial urbanístic per l'ordenació d'una residència geriàtrica al polígon 30, parcel·la 15 de la partida Torres de Sanui, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:31 - Registre de publicació

Número d'expedient: 145/2013

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6829 12/03/2015

Tema: Pla especial urbanístic per l'ordenació d'una residència geriàtrica al polígon 30, parcel·la 15 de la partida Torres de Sanui, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla de millora urbana de volumetria i façanes en l'àmbit dels conjunts d'edificació D1 i D2, de l'Illa D del SUR 5 Copa d'Or, entre les avingudes President Josep Irla, carrer Miquel Batllori i el carrer Joaquim Costa, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 10:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: 176/2013

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6818 23/02/2015

Tema: Pla de millora urbana de volumetria i façanes en l'àmbit dels conjunts d'edificació D1 i D2, de l'Illa D del SUR 5 Copa d'Or, entre les avingudes President Josep Irla, carrer Miquel Batllori i el carrer Joaquim Costa, al terme municipal de Lleida.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica