Urbanisme

Planejament derivat

163 publicacions
Modificació del Pla parcial urbanístic SUR-35
15/01/2021 12:32 - Registre de publicació

Modificació del Pla parcial urbanístic SUR-35

publicació al DOGC núm.8313 de data 12 de gener de 2021:

(https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=890695&language=ca_ES ).

 

-------------------------------------------------------------------

 

Enllaç amb el Registre de planejament urbanístic de

Catalunya on consten els documents que conformen el pla, per tal de facilitarvos

l’accés immediat al seu contingut i per si és del vostre interès descarregarvos-

en una còpia.

(https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?

reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/68214/L&set-locale=ca ).

Aprovació inicial: Acord de la JGL de data 18/12/2018

Aprovació provisional: Acord del PLE de data 26/06/2020

Aprovació definitiva: Acord CTULL de data 07/08/2020

Número d'expedient: PGU18-36

Instrument: Modificació de pla parcial urbanístic

Publicació: Publicació al DOGC núm.8313 de data 12 de gener de 2021:

Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida
22/12/2020 09:42 - Registre de publicació

Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida

Aprovació definitiva: Donar conformitat : Ple de l’ajuntament de Lleida en data 27 de novembre de 2020

Número d'expedient: PGU19-102

Instrument: Estudi de detall

Publicació: BOP núm. 248 de data dijous 24 de desembre de 2020

Tema: Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida

Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida
07/08/2020 09:00 - Registre de publicació

 

Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida

Aprovació definitiva: Ple de l’ajuntament de Lleida en data 31 de juliol de 2020

Número d'expedient: PGU19-102

Instrument: Estudi de detall

Publicació: BOP núm. 152 de data divendres 07/08/2020

Tema: Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica Illa Referència RU1 del PPU Sector Balàfia Barris Nord Lleida

Memòria [-] :
PLA ESPECIAL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA
01/07/2019 12:36 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 26/09/2017 - Junta de Govern Local

Aprovació provisional: 29/06/2018 - Ple Municipal

Aprovació definitiva: 30/01/2019 - Comissió Territorial d'Urbanisme

Número d'expedient: 112/2016

Instrument: Pla especial

Publicació: DOGC 7907 - 1.7.2019

Tema: PLA ESPECIAL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA

Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per a un nou bloc quirúrgic a l'HospitalArnau de Vilanova, al terme municipal de Lleida
27/06/2019 13:35 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 27/11/2018 - Junta de Govern Local

Aprovació provisional: 22/02/2019 - Ple Municipal

Aprovació definitiva: 05/06/2019 - Comissió d'Urbanisme

Número d'expedient: 166/2018

Instrument: Pla de millora urbana

Publicació: DOGC Núm. 7905 - 27.6.2019

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per a un nou bloc quirúrgic a l'HospitalArnau de Vilanova, al terme municipal de Lleida

Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Torre Salses SUR42 de Lleida, promogut per Eurofund Parc Lleida, SL.
25/06/2019 13:58 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 15/12/2015 - Junta de Govern Local

Aprovació definitiva: 05/10/2018 - Ple de l'Ajuntament

Número d'expedient: 17/1/2013

Instrument: Modificació de pla parcial d'ordenació

Publicació: BOP 049 - 11/03/2019

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] :
MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL MILSA AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA
11/01/2019 12:59 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 25/07/2017 - Junta de Govern Local

Aprovació provisional: 24/11/2017 - Ple Municipal

Aprovació definitiva: 06/03/2018 - Comissió Territorial d'Urbanisme

Número d'expedient: 65/2016

Instrument: Modificiació de pla especial

Publicació: DOGC Núm. 7776 - 28/12/2018

Tema: MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL MILSA AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA

Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent
24/01/2018 14:07 - Registre de publicació

Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Aprovació inicial: 17/06/2014

Aprovació provisional: 28/10/2016

Aprovació definitiva: 05/12/2017

Número d'expedient: 178/2010

Instrument: Planejament derivat. Pla especial

Publicació: DOGC 7542 24/01/2018

Tema: Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.
20/10/2017 11:05 - Registre de publicació

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Aprovació inicial: 22/11/2016

Aprovació provisional: 24/02/2017

Aprovació definitiva: 21/09/2017

Número d'expedient: 84/2016

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7478 20/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro
18/10/2017 13:38 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 21/02/2017

Aprovació provisional: 26/05/2017

Aprovació definitiva: 21/09/2017

Número d'expedient: 5/2017

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7473 13/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica