Urbanisme

Planejament derivat

160 publicacions
PLA ESPECIAL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA
01/07/2019 12:36 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 26/09/2017 - Junta de Govern Local

Aprovació provisional: 29/06/2018 - Ple Municipal

Aprovació definitiva: 30/01/2019 - Comissió Territorial d'Urbanisme

Número d'expedient: 112/2016

Instrument: Pla especial

Publicació: DOGC 7907 - 1.7.2019

Tema: PLA ESPECIAL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA

Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per a un nou bloc quirúrgic a l'HospitalArnau de Vilanova, al terme municipal de Lleida
27/06/2019 13:35 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 27/11/2018 - Junta de Govern Local

Aprovació provisional: 22/02/2019 - Ple Municipal

Aprovació definitiva: 05/06/2019 - Comissió d'Urbanisme

Número d'expedient: 166/2018

Instrument: Pla de millora urbana

Publicació: DOGC Núm. 7905 - 27.6.2019

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per a un nou bloc quirúrgic a l'HospitalArnau de Vilanova, al terme municipal de Lleida

Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Torre Salses SUR42 de Lleida, promogut per Eurofund Parc Lleida, SL.
25/06/2019 13:58 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 15/12/2015 - Junta de Govern Local

Aprovació definitiva: 05/10/2018 - Ple de l'Ajuntament

Número d'expedient: 17/1/2013

Instrument: Modificació de pla parcial d'ordenació

Publicació: BOP 049 - 11/03/2019

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] :
MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL MILSA AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA
11/01/2019 12:59 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 25/07/2017 - Junta de Govern Local

Aprovació provisional: 24/11/2017 - Ple Municipal

Aprovació definitiva: 06/03/2018 - Comissió Territorial d'Urbanisme

Número d'expedient: 65/2016

Instrument: Modificiació de pla especial

Publicació: DOGC Núm. 7776 - 28/12/2018

Tema: MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL MILSA AL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA

Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent
24/01/2018 14:07 - Registre de publicació

Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Aprovació inicial: 17/06/2014

Aprovació provisional: 28/10/2016

Aprovació definitiva: 05/12/2017

Número d'expedient: 178/2010

Instrument: Planejament derivat. Pla especial

Publicació: DOGC 7542 24/01/2018

Tema: Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.
20/10/2017 11:05 - Registre de publicació

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Aprovació inicial: 22/11/2016

Aprovació provisional: 24/02/2017

Aprovació definitiva: 21/09/2017

Número d'expedient: 84/2016

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7478 20/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro
18/10/2017 13:38 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 21/02/2017

Aprovació provisional: 26/05/2017

Aprovació definitiva: 21/09/2017

Número d'expedient: 5/2017

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7473 13/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro

PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ DE VOLUMS EN L'ÀMBIT DELS CONJUNTS EDIFICATS D3 I D4 DE L'ILLA ID SUR 5
27/09/2017 13:58 - Registre de publicació

Pla de millora urbana d'ordenació de volums en l'àmbit dels conjunts edificats d3 i d4 de l'illa id sur 5

Aprovació inicial: 24/11/2015

Aprovació provisional: 29/07/2016

Aprovació definitiva: 13/07/2017

Número d'expedient: 25/2015

Instrument: Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7451 08/09/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums en l'àmbit dels conjunts edificats d3 i d4 de l'illa id sur 5

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Altres documents annexos [-] :
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SUR 13 EN RELACIÓ AMB ELS USOS ADMESOS (ART. 16.24 I 17.12 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES)
27/09/2017 12:26 - Registre de publicació

Modificació puntual del pla parcial sur 13 en relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques)

Aprovació inicial: 20/12/2016

Aprovació definitiva: 26/06/2017

Número d'expedient: 109/2016

Instrument: Modificació de pla parcial

Publicació: BOP 232 26/09/2017

Tema: Modificació puntual del pla parcial sur 13 en relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques)

Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2
03/04/2017 14:24 - Registre de publicació

Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2

Aprovació inicial: 24/03/2015

Aprovació provisional: 31/07/2015

Aprovació definitiva: 03/12/2015

Número d'expedient: 167/2014

Instrument: Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 7069 01/03/2016

Tema: Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica