Urbanisme

Planejament general

84 publicacions
Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la UA 71 per incrementar la densitat destinada a habitatges de protecció pública
11/11/2015 12:07 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 010/2006 Generalitat 2006 / 025418 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4887 21/05/2007

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la UA 71 per incrementar la densitat destinada a habitatges de protecció pública

Modificació del Pla general municipal per situar els aprofitaments urbanístics municipals afectats pel desviament de les línies d'alta tensió de Magraners, SUR 42 i SUR 31
11/11/2015 11:46 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 007/2006 Generalitat 2006 / 024167 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4881 11/05/2007

Tema: Modificació del Pla general municipal per situar els aprofitaments urbanístics municipals afectats pel desviament de les línies d'alta tensió de Magraners, SUR 42 i SUR 31

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 19 per incrementar la densitat destinada a habitatges de protecció pública
11/11/2015 12:03 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 006/2006 Generalitat 2006 / 024166 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4886 18/05/2007

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 19 per incrementar la densitat destinada a habitatges de protecció pública

Modificació del Pla general municipal per a la delimitació del Pla de millora urbana de protecció del Bé Cultural d'Interès Nacional de les Termes Públiques Ilerda al carrer Cardenal Remolins
11/11/2015 11:47 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 003/2006 Generalitat 2006 / 023863 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4782 18/12/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal per a la delimitació del Pla de millora urbana de protecció del Bé Cultural d'Interès Nacional de les Termes Públiques Ilerda al carrer Cardenal Remolins

Modificació del Pla general en l'àmbit del sector SUR 31
11/11/2015 12:16 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 001/2005 Generalitat 2006 / 022144 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4731 02/10/2006

Tema: Modificació del Pla general en l'àmbit del sector SUR 31

Tipus: 003

Modificació del pla general en l'àmbit del SUR 19
11/11/2015 12:15 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 021/2005 Generalitat 2006 / 022071 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4673 11/07/2006

Tema: Modificació del pla general en l'àmbit del SUR 19

Tipus: 003

Modificació del Pla general en l'àmbit de la parcel·la L del sector SUR-5, Copa d'Or
11/11/2015 12:17 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 017/2005 Generalitat 2006 / 021865 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4677 17/07/2006

Tema: Modificació del Pla general en l'àmbit de la parcel·la L del sector SUR-5, Copa d'Or

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal per a la ubicació d'un centre d'assistència primària al barri de la Mariola
11/11/2015 11:46 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 010/2005 Generalitat 2005 / 020635 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4614 13/04/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal per a la ubicació d'un centre d'assistència primària al barri de la Mariola

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Llotja
11/11/2015 12:10 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 009/2005 Generalitat 2005 / 020635 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4618 21/04/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Llotja

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Ciutat Esportiva Lleida Bàsquet
11/11/2015 12:11 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 016/2003 Generalitat 2005 / 019219 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4529 14/12/2005

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Ciutat Esportiva Lleida Bàsquet

Tipus: 003

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica