Urbanisme

Planejament general

79 publicacions
Modificació del pla general en l'àmbit del SUR 19
11/11/2015 12:15 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 021/2005 Generalitat 2006 / 022071 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4673 11/07/2006

Tema: Modificació del pla general en l'àmbit del SUR 19

Tipus: 003

Modificació del Pla general en l'àmbit de la parcel·la L del sector SUR-5, Copa d'Or
11/11/2015 12:17 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 017/2005 Generalitat 2006 / 021865 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4677 17/07/2006

Tema: Modificació del Pla general en l'àmbit de la parcel·la L del sector SUR-5, Copa d'Or

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal per a la ubicació d'un centre d'assistència primària al barri de la Mariola
11/11/2015 11:46 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 010/2005 Generalitat 2005 / 020635 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4614 13/04/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal per a la ubicació d'un centre d'assistència primària al barri de la Mariola

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Llotja
11/11/2015 12:10 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 009/2005 Generalitat 2005 / 020635 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4618 21/04/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Llotja

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Ciutat Esportiva Lleida Bàsquet
11/11/2015 12:11 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 016/2003 Generalitat 2005 / 019219 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4529 14/12/2005

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit de la Ciutat Esportiva Lleida Bàsquet

Tipus: 003

Modificació dels articles 11 i 15 del Pla general municipal
11/11/2015 11:45 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 006/2005 Generalitat 2005 / 018778 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4522 01/12/2005

Tema: Modificació dels articles 11 i 15 del Pla general municipal

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal al sector SUR-4, del Secà de Sant Pere
11/11/2015 11:51 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 029/2004 Generalitat 2005 / 018683 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4524 05/12/2005

Tema: Modificació del Pla general municipal al sector SUR-4, del Secà de Sant Pere

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12
11/11/2015 12:05 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 034/2004 Generalitat 2005 / 018660 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4628 08/05/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12
11/11/2015 12:04 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 034/2004 Generalitat 2005 / 018660 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4628 08/05/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12

Tipus: 003

Correcció d'errada material en la qualificació de la parcel·la 196 del polígon 10, de la partida de Montcada, a la Residència Joviar
27/10/2015 10:23 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 021/2003 Generalitat 2004 / 015229 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4100 26/03/2004

Tema: Correcció d'errada material en la qualificació de la parcel·la 196 del polígon 10, de la partida de Montcada, a la Residència Joviar

Tipus: 003

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica