Convocatòries d'ajuts i subvencions

L15 - Sol·licitud de subvenció de Cooperació i Drets Civils - Ajuts a projectes de sensibilització i foment dels drets humans, les relacions nord-sud i la diversitat cultural. 2019
02/04/2019 11:31 - Registre de publicació

Informació general

 

Departament Gestor

Per a més informació sobre aquesta convocatòria subvencionadora, el departament responsable de la seva gestió és l'Àrea de Drets Civils i Cooperació (Tel. 973 700 457, cooperacio@paeria.cat)

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 28/03/2019 al 29/04/2019

Justificacions

Termini de presentació de justificacions del 01/01/2019 al 24/12/2019

URL de les justificacions Tramitació de la justificació

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica