Convocatòries d'ajuts i subvencions

6 convocatòries d'ajuts o subvencions

Convocatòries obertes

Actualment no hi ha convocatòries d'ajuts o subvencions obertes publicades

Convocatòries tancades

6 convocatòries d'ajuts o subvencions
Ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir la autocupació i la consolidació 2018
Ajuts al teixit empresarial professional cultural i artístic de la ciutat de Lleida. 2019
Ajuts per a la mobilitat internacional d'agents, artistes i creadors de la ciutat de Lleida. 2019
Convocatòria d'ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l'autoocupació i la consolidació. 2019
Sol·licitud de subvenció de Promoció Econòmica - Ajuts empresarials COVID19 de la ciutat de Lleida. 2020
Sol·licitud de subvenció de Promoció Econòmica - Ajuts empresarials sector turístic i restauració COVID-19 de la ciutat de Lleida. 2020
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica