Convocatòries d'ajuts i subvencions

10 convocatòries d'ajuts o subvencions

Convocatòries obertes

Actualment no hi ha convocatòries d'ajuts o subvencions obertes publicades

Convocatòries tancades

10 convocatòries d'ajuts o subvencions
L17 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) dels centres públics i concertats d'educació infantil i primària de la ciutat de Lleida. 2019
L17 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Foment de les activitats de les associacions de familiars d'alumnes de la ciutat de Lleida (o Associacions de Mares i Pares - AMPAs). 2020
L18 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Convenis amb centres educatius de la ciutat de Lleida. 2019
L19 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Centres educatius i entitats l'àmbit d'actuacions dels quals sigui l'educació al a ciutat de Lleida. 2019
L19 - Sol·licitud de subvenció d'Educació -Suport a les entitats que treballen en el món de l'educació a la ciutat de Lleida. 2020
L20 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Suport a activitats educatives. 2019
L21 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Ajuts a projectes de promoció de la infància. 2019
Pla Educatiu d'Entorn (PEE). Catàleg d'actuacions per al curs 2019-2020
Subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d'afavorir l'èxit escolar Curs 2018/2019
Subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d'afavorir l'èxit escolar. 2019
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica