Convocatòries d'ajuts i subvencions

Subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d'afavorir l'èxit escolar Curs 2018/2019
28/08/2018 09:25 - Registre de publicació

Informació general

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de l'atorgament de subvencions de l’Ajuntament, per al foment de la participació en activitats extraescolars, organitzades per les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes(AMPAs) i/o els centres educatius sufragats amb fons públics, que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris, i per les Associacions esportives, culturals i recreatives sense ànim de lucre.

Departament Gestor

Per més informació sobre aquesta convocatòria subvencionadora, el departament responsable de la seva gestió és el servei d'Educació  (Tel. 973 700 618) educacio@paeria.cat 

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 28/08/2018 al 28/09/2018

Lloc de presentació

  • Presentació presencial: Per a presentar sol·licitud de subvenció per a qualsevol de les línies subvencionadores, cal que es lliuri la petició, juntament amb la documentació requerida en la respectives bases específiques, al Servei d'Educació (C. Bisbe Torres, 2).
    Pot obtenir els documents normalitzats de sol·licitud i documentació adjunta facilitada en aquesta convocatòria, en aquesta convocatòria o a les dependències del Servei gestor de la convocatòria.
  • Presentació online: Podeu realitzar la presentació online dins del termini estipulat a través de l'enllaç que trobeu en aquesta convocatòria. Caldrà que us identifiqueu amb certificat digital per a fer aquesta gestió

Esmenes

Més informació

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica