Convocatòries d'ajuts i subvencions

L10 - Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social - Any 2018
20/08/2018 09:56 - Registre de publicació

Informació general

L’objecte de la convocatòria és subvencionar entitats i/o associacions sense ànim de lucre, que realitzen activitats i presten serveis amb l’objectiu de promoure la inclusió social de les persones en greu situació d’exclusió, (persones sense llar, sense sostre, ...), a través de la realització d’accions de sensibilització ciutadana, d’activitats adreçades a les persones en situació d’exclusió social que faciliten la inclusió d’aquestes, i de serveis que disminueixin els riscos que pateixen les persones que viuen al carrer.

 

Departament Gestor

Per a més informació o consultes específiques sobre aquesta convocatòria subvencionadora, podeu contactar amb el departament responsable de la seva gestió, Benestar Social (serveispersonals@paeria.cat – Tel. 973700306)

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 21/08/2018 al 20/09/2018

Lloc de presentació

Presentació electrònica: Podeu realitzar la presentació electrònica dins del termini estipulat a través de l’enllaç que trobeu en aquesta convocatòria. Caldrà que us identifiqueu amb certificat digital o mitjançant els sistemes d'autentificació admesos a la Seu Electrònica per a fer aquesta gestió.

Justificacions

Lloc de presentació

Consulteu com podeu presentar la justificació de la subvenció i accediu als documents per fer la presentació de la justificació.

Termini de la justificació

El beneficiari d’una subvenció atorgada per l’Ajuntament de Lleida, haurà de presentar la documentació justificativa de la subvenció en el termini de 3 mesos després de la data de finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent a la convocatòria

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica