Convocatòries d'ajuts i subvencions

L1 Ajuts a projectes d'entitats veïnals (convocatòria 2018)
25/06/2018 18:24 - Registre de publicació

Informació general

Aquesta convocatòria té per objecte potenciar el foment de la participació ciutadana i la promoció de les persones, atorgant especial interès a les iniciatives derivades del treball en activitats que generin educació i consciència en la importància dels valors cívics en la societat local per a establir i facilitar noves formules i eines de participació entre els ciutadans, que generin una xarxa ciutadana participativa, solidària i compromesa en concordança amb els objectius de la regidoria i que alhora possibiliti uns serveis de qualitat per als ciutadans i ciutadanes.

Departament Gestor

Per a més informació o consultes específiques sobre aquesta convocactòria subvencionadora, podeu contactar amb el departament responsable de la seva gestió, Participació Ciutadana (participacio@paeria.cat - Telf. 973700453).

 

Més informació i accés a la presentació electrònica i als impresos de la convocatòria

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 26/06/2018 al 25/07/2018

Lloc de presentació

 

  • Presentació online: Podeu realitzar la presentació online dins del termini estitpulat a través de l'enllaç que trobeu a l'inici d'aquesta convocatòria. Caldrà que us identifiqueu amb certificat digital per a fer aquesta gestió.

Justificacions

Lloc de presentació

Consulteu com podeu presentar la justificació de la subvenció i accediu als documents per fer la presentació de la justificació.

Termini de la justificació

El beneficiari d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament de Lleida, haurà de presentar la documentació justificativa de la subvenció en el termini de 3 mesos després de la data de finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l'any següent a la convocatòria

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica