Convocatòries d'ajuts i subvencions

Ajuts a projectes d’entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia de l’Ajuntament de Lleida - Convocatòria 2018
31/05/2018 12:13 - Registre de publicació

Informació general

Aquesta convocatòria té per objecte la promoció d'accions adreçades a situar les dones en el teixit associatiu, així com promoure accions adreçades a situar les dones en condicions d'igualtat en els diferents àmbits de la vida social, cultural econòmica i política del municipi.

Departament Gestor

Per a més informació sobre aquest procediment de subvenció, podeu contactar amb l'àrea d' Igualtat - (plaça Fanalets de Sant Jaume s/n. Casal de la Dona. Telf. 973700461 politiquesigualtat@paeria.cat )

 

 

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 01/06/2018 al 02/07/2018

Lloc de presentació

    • Presentació presencial: Per a presentar sol·licitud de subvenció per a qualsevol de les línies subvencionadores, cal que es lliuri la petició, juntament amb la documentació requerida en la respectives bases específiques, al Registre General de l'Ajuntament de Lleida o, en el seu cas, on s'indiqui en les esmentades bases.
      Pot obtenir els documents normalitzats de sol·licitud i documentació adjunta facilitada en aquesta convocatòria, al tràmit online de la convocatòria, a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana o a les dependències de les Regidories gestores de cadascuna de les línies subvencionadores. 
  • Presentació online: Podeu realitzar la presentació online dins del termini estipulat a través de l'enllaç que trobeu en aquesta convocatòria.Caldrà que us identifiqueu amb certificat digital per a fer aquesta gestió

Justificacions

Lloc de presentació

Termini de la justificació

El beneficiari d'aquesta subvenció atorgada per l'Ajuntament de Lleida, haurà de presentar la documentació justificativa de la subvenció en el termini de 3 mesos després de la data de finalització del projecte i com a màxim el 30 de novembre de l'any següent a la convocatòria.

Més informació

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica