Pressupostos i ordenances fiscals

35 anuncis
Ordenances fiscals i preus públics 2014
24/11/2014 12:06 - Registre de publicació

 • Ordenances Fiscals 2,3-3,1 (Publicades al BOP de Lleida núm. 172 el 20/09/2013)
 • Calendari i ordenances fiscals per a l'exercici 2014. (Publicat al BOP de Lleida núm. 240 de 31/12/2013) 
 •  Modificació de l'ordenança fiscal 2.15 de taxa de zones blaves (Publicada al BOP de Lleida núm. 14 el 22/01/2014) 
 •  Modificació de l'ordenança fiscal 2,1 (Publicada al BOP de Lleida núm. 87 el 08/05/2014)
 • Derogació de l'ordenança 3.6.

Pressupostos 2013
09/12/2014 10:45 - Registre de publicació

Entrada en Vigor: 1/1/2013
Lloc i Data de Publicació: BOP  29/01/2013

Ordenances Fiscals i Preus Públics 2013
03/12/2014 13:36 - Registre de publicació

 •  Publicades al BOP de Lleida núm. 181 de 29/12/2012 
 •  Modificació de l'ordenança 2,9 (Publicada al BOP de Lleida núm. 99 el 06/06/2013)

Pressupostos 2012
09/12/2014 10:42 - Registre de publicació

Entrada en Vigor  31/1/2012

Ordenances Fiscals i Preus públics 2012
09/12/2014 10:34 - Registre de publicació

 • Aprovació definitiva BOP de Lleida núm. 184 el 29/12/2011
 • Aprovació definitiva de modificació. Modificació OF núm. 1.5, Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans BOP núm. 75 de 31/5/2012
 • Modificació OF núm. 2.11, Taxa per serveis educatius BOP núm. 101 de 21/7/2012

Pressupostos 2011
09/12/2014 10:33 - Registre de publicació

Entrada en Vigor: 1/1/2011

Ordenances Fiscals i Preus Públics 2011
03/12/2014 13:39 - Registre de publicació

 • Publicat al BOP de Lleida núm. 154 el 04/11/2010
 • Publicació de les ordenances 2,1-2,3-2,4-2,7-2,9-3,1-3,6-3,7, al BOP de Lleida núm. 182 el 30/12/2010.
 • Modificació de l'ordenança 3,1 (Publicada al BOP de Lleida núm. 39 el 19/03/2011).
 • Publicació de l'ordenança 4,3 (Publicada al BOP núm. 72 el 19/05/2011)

Pressupostos 2010
09/12/2014 10:30 - Registre de publicació

Entrada en Vigor  1/1/2010

Ordenances Fiscals i Preus Públics 2010
03/12/2014 13:39 - Registre de publicació

 • Publicat al BOP de Lleida núm. 169 de 03/12/2009
 •  Modificació de les ordenances 2,11 i 2,15. (Publicades al BOP núm. 69 de 20/05/2010)

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica