Convocatòries de selecció de personal

Borses ocupació : BORSA DE TREBALL DE SOBREESTANT

Data de publicació:
17-11-2020
Data de modificació:
12-02-2021
Estat:
Anunci admesos definitius i convocatòria prova
5 publicacions
BORSA DE TREBALL DE SOBREESTANT
17/11/2020 12:37 - Registre de publicació

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de novembre de 2020 a l'1 de desembre de 2020

Presentació electrònica de sol·licituds
17/11/2020 13:27 - Registre de publicació

Més informació i accés als documents (disponible des del 18 de novembre a l'1 de desembre de 2020)
Anunci admesos i exclosos provisional
Presentació d'al·legacions
22/12/2020 13:50 - Registre de publicació

Més informació i accés a la presentació d'al·legacions als documents (disponible des del 22 de desembre fins al 07 de gener de 2021)
Anunci admesos definitius i convocatòria prova
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica