Urbanisme

Planejament general

84 publicacions
Correcció d'errada material del Pla general i del Catàleg d'Interès Històric Artístic i Arquitectònic de l'edifici situat a l'av. Francesc Macià, 33
26/10/2015 12:14 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 006/2003 Generalitat 2003 / 007652 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4383 12/05/2005

Tema: Correcció d'errada material del Pla general i del Catàleg d'Interès Històric Artístic i Arquitectònic de l'edifici situat a l'av. Francesc Macià, 33

Tipus: 003

Modificació del Pla general a l'article 201
26/10/2015 12:13 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 033/2002 Generalitat 2003 / 007650 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 3917 03/07/2003

Tema: Modificació del Pla general a l'article 201

Tipus: 003

Modificacions puntuals del Pla general a l'àmbit de l'Estació, entre el carrer Corts Catalanes i marge esquerre del riu Segre
26/10/2015 12:09 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPE 015/2002 Generalitat 2003 / 007650 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4007 11/11/2003

Tema: Modificacions puntuals del Pla general a l'àmbit de l'Estació, entre el carrer Corts Catalanes i marge esquerre del riu Segre

Tipus: 003

Revisió del Pla general de Lleida
26/10/2015 12:07 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament 10500/1995 Generalitat 2002 / 000069 / L

Publicació: 14/07/2003

Tema: Revisió del Pla general de Lleida

Tipus: 004

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica