Urbanisme

Planejament general

84 publicacions
Modificació dels articles 11 i 15 del Pla general municipal
11/11/2015 11:45 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 006/2005 Generalitat 2005 / 018778 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4522 01/12/2005

Tema: Modificació dels articles 11 i 15 del Pla general municipal

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal al sector SUR-4, del Secà de Sant Pere
11/11/2015 11:51 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 029/2004 Generalitat 2005 / 018683 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4524 05/12/2005

Tema: Modificació del Pla general municipal al sector SUR-4, del Secà de Sant Pere

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12
11/11/2015 12:05 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 034/2004 Generalitat 2005 / 018660 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4628 08/05/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12
11/11/2015 12:04 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 034/2004 Generalitat 2005 / 018660 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4628 08/05/2006

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del SUR 12

Tipus: 003

Correcció d'errada material en la qualificació de la parcel·la 196 del polígon 10, de la partida de Montcada, a la Residència Joviar
27/10/2015 10:23 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 021/2003 Generalitat 2004 / 015229 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4100 26/03/2004

Tema: Correcció d'errada material en la qualificació de la parcel·la 196 del polígon 10, de la partida de Montcada, a la Residència Joviar

Tipus: 003

Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del Pla parcial Pardinyes SUR 13 a les parcel·les 11, 12, 13, 28, 29, 30 i 31
11/11/2015 12:06 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 025/2004 Generalitat 2004 / 015223 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4394 30/05/2005

Tema: Modificació del Pla general municipal a l'àmbit del Pla parcial Pardinyes SUR 13 a les parcel·les 11, 12, 13, 28, 29, 30 i 31

Tipus: 003

Correcció d'errada material del Pla general relativa al carrer del Rastro
27/10/2015 10:22 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 032/2004 Generalitat 2004 / 014832 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4354 01/04/2005

Tema: Correcció d'errada material del Pla general relativa al carrer del Rastro

Tipus: 003

Modificació del Pla general en relació amb l'ajust de l'alçada del ràfec a l'àmbit de l'Arc del Pont
11/11/2015 12:12 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 017/2003 Generalitat 2004 / 013472 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4243 20/10/2004

Tema: Modificació del Pla general en relació amb l'ajust de l'alçada del ràfec a l'àmbit de l'Arc del Pont

Tipus: 003

Modificació del Pla general relativa a l'article 44, l'article 163.4.5 i correcció d'errada
26/10/2015 12:11 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 019/2002 Generalitat 2003 / 010443 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4254 05/11/2004

Tema: Modificació del Pla general relativa a l'article 44, l'article 163.4.5 i correcció d'errada

Tipus: 003

Modificació del Pla general a l'àmbit del Pla parcial SUR 42, Torre Salses
26/10/2015 12:15 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 020/2001 Generalitat 2003 / 010443 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4227 28/09/2004

Tema: Modificació del Pla general a l'àmbit del Pla parcial SUR 42, Torre Salses

Tipus: 003

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica