Urbanisme

Planejament derivat

156 publicacions
Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent
24/01/2018 14:07 - Registre de publicació

Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Aprovació inicial: 17/06/2014

Aprovació provisional: 28/10/2016

Aprovació definitiva: 05/12/2017

Número d'expedient: 178/2010

Instrument: Planejament derivat. Pla especial

Publicació: DOGC 7542 24/01/2018

Tema: Pla Especial Urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.
20/10/2017 11:05 - Registre de publicació

Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Aprovació inicial: 22/11/2016

Aprovació provisional: 24/02/2017

Aprovació definitiva: 21/09/2017

Número d'expedient: 84/2016

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7478 20/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or, entre l'avinguda Josep Irla, i els carrers de Maria Montessori, Carme Laforet i Joaquim Costa.

Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro
18/10/2017 13:38 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 21/02/2017

Aprovació provisional: 26/05/2017

Aprovació definitiva: 21/09/2017

Número d'expedient: 5/2017

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7473 13/10/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes de la Clínica Perpetuo Socorro

PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ DE VOLUMS EN L'ÀMBIT DELS CONJUNTS EDIFICATS D3 I D4 DE L'ILLA ID SUR 5
27/09/2017 13:58 - Registre de publicació

Pla de millora urbana d'ordenació de volums en l'àmbit dels conjunts edificats d3 i d4 de l'illa id sur 5

Aprovació inicial: 24/11/2015

Aprovació provisional: 29/07/2016

Aprovació definitiva: 13/07/2017

Número d'expedient: 25/2015

Instrument: Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 7451 08/09/2017

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums en l'àmbit dels conjunts edificats d3 i d4 de l'illa id sur 5

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Altres documents annexos [-] :
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SUR 13 EN RELACIÓ AMB ELS USOS ADMESOS (ART. 16.24 I 17.12 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES)
27/09/2017 12:26 - Registre de publicació

Modificació puntual del pla parcial sur 13 en relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques)

Aprovació inicial: 20/12/2016

Aprovació definitiva: 26/06/2017

Número d'expedient: 109/2016

Instrument: Modificació de pla parcial

Publicació: BOP 232 26/09/2017

Tema: Modificació puntual del pla parcial sur 13 en relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques)

Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2
03/04/2017 14:24 - Registre de publicació

Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2

Aprovació inicial: 24/03/2015

Aprovació provisional: 31/07/2015

Aprovació definitiva: 03/12/2015

Número d'expedient: 167/2014

Instrument: Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 7069 01/03/2016

Tema: Modificació del Pla parcial urbanísitic en relació amb l'article 32 de les ordenances reguladores del Pla parcial SUR 2

Pla especial urbanístic per a la instal·lació de l'equipament comunitari "LA GINESTA"
14/11/2016 13:17 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 25/01/2011

Aprovació provisional: 22/12/2011

Aprovació definitiva: 22/03/2012

Número d'expedient: 57/2010

Instrument: Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 7245 11/11/16

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació de l'equipament comunitari "LA GINESTA"

Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Lleida
14/11/2016 10:41 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 27/10/2015

Aprovació provisional: 26/02/2016

Aprovació definitiva: 18/10/2016

Número d'expedient: 127/2015

Instrument: Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 7245 11/11/16

Tema: Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Lleida

Modificació del pla especial urbanístic per la implantació d'una línia aèria de mitja tensió pel subministrament d'energia elèctrica al polígon 1, parcel·la 116.
25/07/2016 11:41 - Registre de publicació

Número d'expedient: 99/2015

Instrument: Modificació de pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 7168 22/7/2016

Tema: Modificació del pla especial urbanístic per la implantació d'una línia aèria de mitja tensió pel subministrament d'energia elèctrica al polígon 1, parcel·la 116.

Modificació del Pla de millora urbana d'ordenació de volums d'una unitat polivalent de salut mental situat a l'avinguda Canadiense, 26-30, carrer Enginyer Antoni Llobet, 40-42 i carrer Cal Bernet, 23-29, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:08 - Registre de publicació

Número d'expedient: 136/2014

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6896 19/06/2015

Tema: Modificació del Pla de millora urbana d'ordenació de volums d'una unitat polivalent de salut mental situat a l'avinguda Canadiense, 26-30, carrer Enginyer Antoni Llobet, 40-42 i carrer Cal Bernet, 23-29, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica