Pressupostos i ordenances fiscals

Pressupostos
19 anuncis
Pressupostos 2011
09/12/2014 10:33 - Registre de publicació

Entrada en Vigor: 1/1/2011

Pressupostos 2010
09/12/2014 10:30 - Registre de publicació

Entrada en Vigor  1/1/2010

Pressupostos 2009
09/12/2014 10:23 - Registre de publicació

Pressupost Ajuntament, OOAA i EEMM

Entrada en Vigor  1/1/2009

Pressupostos 2008
09/12/2014 10:21 - Registre de publicació

 Entrada en Vigor: 1/1/2008

Pressupost 2006
09/12/2014 10:16 - Registre de publicació

Entrada en Vigor: 1/1/2006

Pressupostos 2005
09/12/2014 10:13 - Registre de publicació

Entrada en Vigor  1/1/2005

Inclou pressupost:

 •  Ajuntament, OOAA i EEMM 2005
 • Institut Municipal de Treball "Salvador Seguí"
 • Institut Municipal d'Informàtica
 • Institut Municipal de Mercats i Consum
 • Patronat Municipal de Turisme de Lleida
 • Institut Municipal d'Acció Cultural
 • Institut Municipal d'Acció Esportiva
 • Institut Municipal d'Educació
 • Estats de previsió de despeses d'ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme S.L.
 • Més informació

Pressupost 2004
09/12/2014 10:05 - Registre de publicació

Entrada en Vigor  1/1/2004

Inclou pressupost:

 •  Ajuntament, OOAA i EEMM 2004
 • Institut Municipal de Treball "Salvador Seguí"
 • Institut Municipal d'Informàtica
 • Institut Municipal de Mercats i Consum
 • Institut Municipal d'Art Jaume Morera i Galícia
 • Patronat Municipal de Turisme de Lleida
 • Institut Municipal de Música
 • Estats de previsió de despeses d'ingressos de l'Empresa Municipal de Serveis Comunitaris
 • Estats de previsió de despeses d'ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme S.L.
 • Més informació

Pressupostos 2003
03/12/2014 13:44 - Registre de publicació

Entrada en Vigor  1/1/2003

Inclou pressupost:

 • Ajuntament, OOAA i EEMM 2003
 • Estats de previsió de despeses d'ingressos de l'Empresa Municipal de Serveis Comunitaris
 • Estats de previsió de despeses d'ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme S.L
 • Institut Municipal d'Informàtica
 • Institut Municipal de Mercats i Consum
 • Institut Municipal de Música
 • Institut Municipal de Treball
 • Patronat Municipal de Turisme de Lleida
 • Institut Municipal d'Art Jaume Morera i Galícia

 

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica