Convocatòries de selecció de personal

Borses ocupació : BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ CULTURAL

Data de publicació:
18-09-2020
Data de modificació:
04-02-2021
Estat:
Anunci realització entrevistes de forma telemàtica
6 publicacions
Anunci convocatòria
18/09/2020 13:28 - Registre de publicació

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre al 5 d'octubre de 2020

Anunci admesos i exclosos provisional
Presentació d'al·legacions
16/12/2020 14:59 - Registre de publicació

Més informació i accés a la presentació d'al·legacions als documents (disponible des del 17 fins al 31 de desembre de 2020)
Anunci admesos i exclosos definitiu i convocatòria entrevista
Anunci realització entrevistes de forma telemàtica
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica