Convocatòries de selecció de personal

Places oposició

13 convocatòries de selecció de personal

Nom Data de publicació Data de modificació Estat
CONCURS OPOSICIÓ (PROMOCIÓ INTERNA) 2 PLACES SOTS-INSPECTOR GUÀRDIA URBANA 15-06-2020 24-07-2020 Anunci resolució llista provisional admesos i exclosos i composició Tribunal Qualificador
CONCURS OPOSICIÓ (PROMOCIÓ INTERNA) 2 PLACES CAPORAL GUÀRDIA URBANA 15-06-2020 24-07-2020 Anunci resolució llista provisional admesos i exclosos i composició Tribunal Qualificador
CONCURS OPOSICIÓ (PROMOCIÓ IINTERNA) 3 PLACES SERGENT GUÀRDIA URBANA 15-06-2020 24-07-2020 Anunci resolució llista provisional admesos i exclosos i composició Tribunal Qualificador
CONCURS OPOSICIÓ (LLIURE) 2 PLACES ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 07-05-2019 26-06-2020 Anunci resultats primer exercici i convocatòria segona prova
CONCURS MOBILITAT HORITZONTAL 11 PLACES AGENT GU 07-05-2019 19-06-2020 ANUNCI RESULTATS FINALS
CONCURS OPOSICIÓ (LLIURE) 1 PLAÇA TÈCNIC/A DIFUSIÓ 31-05-2019 13-03-2020 Anunci resolució llista provisional admesos i exclosos
CONCURS OPOSICIÓ (LLIURE) 1 PLAÇA TÈCNIC/A MIG INTERVENCIÓ 07-05-2019 13-01-2020 Anunci resolució llista definitiva admesos i convocatòria primera prova
CONCURS OPOSICIÓ (LLIURE) 1 PLAÇA TÈCNIC/A MIG URBANISME 07-05-2019 13-01-2020 Anunci resolució llista definitiva admesos i convocatòria primera prova
OPOSICIÓ (LLIURE) 20 PLACES AGENT GU 07-05-2019 04-11-2019 Anunci resultats finals
CONCURS OPOSICIÓ (PROMOCIÓ INTERNA) 1 PLAÇA TÈCNIC MITJÀ ARXIUS 08-05-2019 22-07-2019 Anunci resultats finals
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica