Interrupcions previstes del servei

Interrupcions periòdiques:

  • Tots els diumenges de 22:00 a 01:00 h del dilluns 
  • Primer dimecres de cada mes de 07:00 h a 07.30 h

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que afectaran als següents serveis inclosos en la Seu electrònica i que no estaran operatius mentre duri la interrupció:

  • Bústia ciutadana
  • Padró d’habitants
  • Registre General
  • Registre electrònic d’apoderaments
  • Matriculació activitats d’estiu
  • Tràmits online (aquells que tinguin entrada a registre)
7 interrupcions
Inici de la interrupció: 12/01/2017 15:00

Motiu: Per tasques de manteniment quedaran afectats els serveis de bústia ciutadana, padró d'habitants, registre general i aquells tràmits online que tinguin també entrada a registre

Durada prevista: 1 hora (aproximadament)
Inici de la interrupció: 27/10/2016 16:00

Motiu: Per tasques de manteniment quedarà afectat el servei de Tràmits online

Durada prevista: 2 hores (aproximadament)
Inici de la interrupció: 05/10/2016 16:00

Motiu: Per tasques de manteniment quedarà afectat el servei de Tràmits online

Durada prevista: 2 hores (aproximadament)
Inici de la interrupció: 19/07/2016 17:30

Motiu: Tasques de manteniment que poden afectar al servei de tràmits online

Durada prevista: 3 hores
Inici de la interrupció: 02/04/2016 22:00

Motiu: Tasques de manteniment que poden afectar als web de l'Ajuntament de Lleida i Seu Electrònica

Durada prevista: Del dia 2 d'abril a les 22h. fins el dia 3 d'abril a les 06h. possibles talls intermitents
Inici de la interrupció: 16/09/2015 19:00

Motiu: Per tasques de manteniment indisponiblitat de diversos serveis relacionats amb el web paeria.cat.

Durada prevista: 10 minuts
Inici de la interrupció: 06/08/2015 19:00

Motiu: Afectació del perfil del contractant per tasques de manteniment tècnic.

Durada prevista: Inferior a 8 hores
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica