Interrupcions previstes del servei

Interrupcions periòdiques:

  • Tots els diumenges de 22:00 a 01:00 h del dilluns 
  • Primer dimecres de cada mes de 07:00 h a 07.30 h

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que afectaran als següents serveis inclosos en la Seu electrònica i que no estaran operatius mentre duri la interrupció:

  • Bústia ciutadana
  • Padró d’habitants
  • Registre General
  • Registre electrònic d’apoderaments
  • Matriculació activitats d’estiu
  • Tràmits online (aquells que tinguin entrada a registre)
10 interrupcions
Inici de la interrupció: 06/03/2019 16:00

Motiu: Per tasques de manteniment i millora del servei, poden haver interrupcions en el funcionament de la Seu

Durada prevista: fins el 6/3/2019 a les 17h.
Inici de la interrupció: 06/03/2019 06:00

Motiu: Interrupció deguda a tasques de manteniment tècnic que deixaran sense servei a diverses webs i serveis municipals de l'Ajuntament de Lleida

Durada prevista: fins el 11/3/2019 a les 24h
Inici de la interrupció: 28/02/2019 15:00

Motiu: Per aturada técnica els tràmits online (que tinguin entrada al registre general) i la tramesa genérica no estarán disponibles

Durada prevista: 28/02/2019 16:30h
Inici de la interrupció: 13/02/2019 14:00

Motiu: Per aturada técnica, la tramesa genérica no estarà disponible del dia 13/02/2019 a les 14h fins el 18/02/2019 a les 14:30h

Durada prevista: 18/02/2019 14:30h
Inici de la interrupció: 19/11/2018 16:00

Motiu: Per tasques de manteniment i incorporació de millores, quedaran afectats els serveis de seu electrònica.

Durada prevista: 1h
Inici de la interrupció: 07/11/2018 14:00

Motiu: Per tasques de manteniment i incorporació de millores, quedaran afectats els serveis de tramitació electrònica (carpeta ciutadana i empresa)

Durada prevista: Sense previsió
Inici de la interrupció: 02/10/2018 15:00

Motiu: Tasques manteniment GTT. Quedaran afectats els serveis vinculats a Gestió Tributària i a l'Oficina Virtual Tributària

Durada prevista: 1h
Inici de la interrupció: 12/07/2018 09:00

Motiu: Per tasques de manteniment i millora del servei, poden haver interrupcions que afecti als serveis de carpeta ciutadana i d'empresa i tràmits

Durada prevista: 3 hores (aproximadament)
Inici de la interrupció: 02/05/2018 09:00

Motiu: Per tasques de manteniment, durant el dia hi haurà diverses interrupcions d'alguns dels nostres serveis

Durada prevista: Durant el dia
Inici de la interrupció: 07/04/2018 10:00

Motiu: Per tasques de manteniment quedarà afectat l'OVT (Oficina Virtual Tributària)

Durada prevista: Sense previsió
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica