Interrupcions previstes del servei

Interrupcions periòdiques:

  • Tots els diumenges de 22:00 a 01:00 h del dilluns 
  • Primer dimecres de cada mes de 07:00 h a 07.30 h

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que afectaran als següents serveis inclosos en la Seu electrònica i que no estaran operatius mentre duri la interrupció:

  • Bústia ciutadana
  • Padró d’habitants
  • Registre General
  • Registre electrònic d’apoderaments
  • Matriculació activitats d’estiu
  • Tràmits online (aquells que tinguin entrada a registre)
10 interrupcions
Inici de la interrupció: 06/07/2019 10:00

Motiu: A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment d’infraestructura, es veuran afectats els següents serveis de l’AOC: Còpia, EACAT, e-Licita, e-NOTUM, e-TAULER, e-Valissa, Hèstia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Representa, Transparencia i SEU-e, Via Oberta, Desa'l, eTram, eFact, ERES, idCAT, Portasignatures i el Registre Unificat (MUX)

Durada prevista: 06/07/2019 fins les 16h
Inici de la interrupció: 13/06/2019 15:00

Motiu: Com a conseqüència d'una aturada técnica, la plataforma de tràmitació electrònica estarà fora de servei entre les 15.00 i les 17.00 h

Durada prevista: 2 hores
Inici de la interrupció: 05/06/2019 09:36

Motiu: AVÍS: Es poden produir interrupcions intermitents del servei de registre, com a conseqüència d'una incidència detectada en els Serveis de PSIS oferts pel Consorci AOC i que són aliens als serveis de l'Ajuntament de Lleida. Això afecta a la plataforma de tràmits en el momento de signar les sol·licituds.

Durada prevista: Fins que es resolgui la incidència
Inici de la interrupció: 04/06/2019 07:30

Motiu: Com a conseqüència d'una aturada tècnica la plataforma de tràmitació electrònica estarà fora de servei el dia 4 de juny.

Durada prevista: Fins les 16h
Inici de la interrupció: 28/05/2019 15:00

Motiu: Com a conseqüència d'una aturada tècnica, el tràmit d'Instància genèrica, així com la resta de tràmits amb entrada a Registre, estaran fora de servei des de les 15:00 h fins a les 19:00 h

Durada prevista: 4 hores
Inici de la interrupció: 17/05/2019 07:45

Motiu: Com a conseqüència d'una aturada tècnica, el tràmit d'Instància genèrica, així com la resta de tràmits amb entrada a Registre, estaran fora de servei des de les 7:45 h fins a les 8:45 h

Durada prevista: Una hora
Inici de la interrupció: 14/05/2019 15:00

Motiu: Per tasques de manteniment i millora del servei, poden haver interrupcions el funcionament de la Seu

Durada prevista: fins el 14/05/2019 a les 19h
Inici de la interrupció: 08/05/2019 15:00

Motiu: Per tasques de manteniment i millora del servei, poden haver interrupcions en el funcionament de la Seu

Durada prevista: Fins el dimecres 8/5/2019 a les 19h
Inici de la interrupció: 02/04/2019 11:57

Motiu: Degut a una aturada técnica, el tràmit d'instància genérica, estarà fora de servei fins les 13.30h

Durada prevista: 02/04/2019 fins les 13.30h
Inici de la interrupció: 18/03/2019 15:00

Motiu: La instància genèrica estarà deshabilitada per tasques de manteniment

Durada prevista: Fins dimarts 19/03/2019 a les 10h
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica