Usted está aquí: Inicio →  La Sede-e → Interrupciones previstas de la Sede

Interrupciones previstas del servicio

Interrupciones periódicas:

  • Todos los domingos de 22:00 a 01:00 h de la madrugada del lunes
  • Primer miércoles de cada mes de 07:00 h a 07:30 h

Estas interrupciones son debidas a tareas de mantenimiento técnico que afectarán a los siguientes servicios incluídos en la Sede Electrónica y que no estarán operativos mientras dure la interrupción: 

  • Buzón ciutadano
  • Padrón de habitantes
  • Registro General
  • Registro electrónico de apoderamientos
  • Matriculación de actividades de verano
  • Trámites online (aquellos que tengan entrada a registro)
10 interrupciones
Inicio de la interrupción: 25/02/2021 08:00

Motivo: A causa d'una intervenció programada que afecta als serveis informàtics, hi haurà una aturada en la carpeta ciutadana i en la gestió de tràmits.

Duración prevista: 1 hora aproximadament
Inicio de la interrupción: 04/02/2021 15:00

Motivo: A causa d'una intervenció programada que afecta als serveis informàtics, hi haurà una aturada en la carpeta ciutadana i en la gestió de tràmits, i seu electrònica.

Duración prevista: 1 hora aproximadament
Inicio de la interrupción: 09/12/2020 15:00

Motivo: A causa d'una intervenció programada que afecta als serveis informàtics, hi haurà una aturada en la carpeta ciutadana i en la gestió de tràmits, i seu electrònica.

Duración prevista: 3 hores aproximadament
Inicio de la interrupción: 01/09/2020 15:00

Motivo: A causa d'una intervenció programada que afecta als serveis informàtics, no es podran realitzar tràmits ni accedir a la carpeta ciutadana.

Duración prevista: 1/9/2020 fins les 17h
Inicio de la interrupción: 07/05/2020 15:00

Motivo: A causa d'una intervenció programada que afecta als serveis informàtics, no es podran realitzar tràmits ni accedir a la carpeta ciutadana.

Duración prevista: 7/5/2020 fins les 17:00h
Inicio de la interrupción: 21/04/2020 15:30

Motivo: Per tasques de manteniment i millora del servei, poden haver interrupcions en el funcionament de la Seu Electrònica. Disculpeu les molèsties

Duración prevista: 21/04/2020 fins les 16:30h
Inicio de la interrupción: 21/04/2020 12:30

Motivo: A causa d'una intervenció programada que afecta als serveis informàtics, no es podran realitzar tràmits ni accedir a la carpeta ciutadana.

Duración prevista: 21/04/2020 fins les 13.15h
Inicio de la interrupción: 16/04/2020 13:00

Motivo: Per tasques de manteniment i millora del servei, poden haver interrupcions en el funcionament de la Seu Electrònica. Disculpeu les molèsties

Duración prevista: 16/04/2020 fins les 13:15h
Inicio de la interrupción: 23/03/2020 16:00

Motivo: A causa d'una intervenció programada que afecta als serveis informàtics, podrien produir-se talls intermitents que afectin als nostres serveis (tràmits online i carpeta ciutadana)

Duración prevista: 23/03/2020 finsn les 16:30h
Inicio de la interrupción: 16/03/2020 08:00

Motivo: Les OFICINES d’atenció ciutadana OMAC i OGAT estaran temporalment tancades a l’atenció presencial degut a l’estat d’alarma declarat per RD 463/2020. No us preocupeu si teniu algun tràmit pendent. L’Ajuntament de Lleida és conscient de la situació de neguit que pugui generar i demana a tots els ciutadans la màxima col·laboració. Estem treballant per ampliar els terminis de pagament en voluntària i/o de poder fraccionar els deutes contrets sense cap tipus d’interès. Si teniu una cita pendent, ens posarem en contacte amb vosaltres per reagendar-la per més endavant o per indicar-vos com fer el tràmit telemàticament.

Duración prevista: Fins nova ordre
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica