Convocatòries de concursos i premis

Concurs de balcons, façanes i aparadors al Centre Històric 2017
29/03/2017 13:17 - Registre de publicació

L’activitat consisteix en un concurs de guarniment de balcons, aparadors i façanes. Les veïnes i els veïns hauran de guarnir el balcó, finestra o façana de casa seva amb plantes, flors, elements decoratius, elements artístics, entre altres i mantenir-lo així durant tot el període del concurs, del 7 d’Abril al 9 de Maig (ambdós inclosos). Tot i que, es preferible que es mantingui la decoració fins les festes de Maig i/o l’Aplec del caragol. Les dates de valoració per part del jurat i població en general seran del 24 d’abril al 5 de maig. La población podrá votar mitjançant el Facebook de Benestar Social Lleida fins el dia 5 de maig, que a darrera hora, es realitzarà un recompte dels balcons més votats. La data de lliurament de premis a les persones guanyadores serà el dimarts 9 de maig.

La inscripció és gratuïtai només es podrà realitzar una inscricpicó per habitatge i/o local.

Facebook de Benestar Social: http://www.facebook.es/benestarsociallleida

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 20/03/2017 al 07/04/2017

Oficina de Prosec

Pl. Josep Solans, 3-4 Baixos

Lleida

Documentació complementària

Esmenes

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica