Convocatòries de concursos i premis

Concurs Fotografia: Lleida ciutat Accessible
12/01/2017 13:00 - Registre de publicació

L’Objecte d’aquest concurs, consisteix en visualitzar, les accions de millora d’accessibilitat a Lleida ciutat, així com fomentar la sensibilització de la població infantil davant les situacions de discapacitat.

 • Qui pot participar:

 

Els alumnes de cicle superior dels CEIPS de la ciutat de Lleida (5è i 6è d’educació primària).

 • Contingut de les imatges:

 

Aquestes imatges han de buscar missatges positius, d’interacció dels ciutadans amb les accions portades a terme en tots els àmbits de la ciutat, mobilitat, comunicació, urbanístic… Les fotografies han de ser de Lleida ciutat.

Entenem com a accions positives aquelles que afavoreixin la participació, integració i inclusió de les Cada alumne només podrà presentar una fotografia.

 • Requisits de les fotografies:

 

 • La fotografia presentada no podrà estar manipulada amb filtres, ni amb clonacions, ni muntatges fotogràfics o programes fotogràfics, que puguin alterar la realitat de la fotografia.
 • El dret de propietat de la fotografia ha de ser del participant.
 • La fotografia no ha pogut estar presentada ni ser guanyadora d’altres concursos.
 • Les imatges hauran de ser presentades en paper fotogràfic format mínim de 15×20 cm i un  màxim de 30×40 cm.

 

 • Presentació de les fotografies:

 

La fotografia que participi al concurs s’haurà de presentar, de la següent manera:

Sobre 1.

Part exterior del sobre 1,  haurà de tenir les següents dades:

Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones

Concurs de fotografia: Lleida ciutat accessible

TITOL DE LA FOTOGRAFIA:....................................

A l’interior del sobre 1 haurà d’anar:

 • La Fotografia i al darrera el seu títol
 • Un altre sobre, sobre 2

               Sobre 2.

Part exterior del sobre 2, haurà de tenir la següent dada:

TITOL DE LA FOTOGRAFIA:....................................

A l’ Interior del sobre 2,

INFORMACIÓ SOBRE L’AUTOR/A I LA FOTOGRAFIA

NOM

___________________

 

COGNOMS DE L’ALUMNE:

________________________

 

Nom de l’escola:

 

Curs:

Edat:

Mail i telèfon contacte escola:

Director/a o mestre contacte:

 

Ubicació de la fotografia:

 

Missatge que es vol trametre amb la fotografia:

 

 

Títol de la fotografia:

 

 

 • Premi

 

El premi consistirà en:

  • L’Alumne/a guanyador/a, rebrà un xec de 200€ per material escolar.
 • L’Escola de l’alumne/a guanyador/a rebrà un xec de 300€ per a invertir en material per a l’escola.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 09/01/2017 al 21/04/2017

 • Lloc i termini de la presentació:

 

Les fotografies hauran de ser presentades a l’OMAC ,Edifici Pal·las, Plaça Paeria nº 11, planta baixa,Lleida.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica