Convocatòries de concursos i premis

Premis Horta 2021
17/11/2020 09:21 - Registre de publicació

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta té per missió l’impuls de l’Horta de Lleida com a espai singular del municipi. L'Horta de Lleida és l'espai agrari que rodeja la ciutat de Lleida i que ha anat evolucionant amb la ciutat des dels seus orígens. L'Horta és patrimoni, cultura i història de la ciutat de Lleida. A més de producció d'aliments i font de desenvolupament econòmic, aporta a la ciutat uns beneficis lligats a la qualitat de vida de la seva ciutadania i a la millora ambiental.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 17/11/2020 al 08/01/2021

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica