Convocatòries de concursos i premis

19è Premi Batec (Recerca i innovació educativa)
04/10/2019 09:30 - Registre de publicació

La Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Lleida, conscient de la importància de la innovació en els continguts i les formes d’educació, vol promocionar –amb el Premi “BATEC”- aquells i aquelles professionals que treballen des de la teoria o des de l’experimentació en les diverses matèries de l’educació formal o no formal en qualsevol àmbit de la vida col·lectiva.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a les 14.00h del dia 30 d'octubre

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 06/04/2019 al 30/10/2019

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica