Convocatòries de concursos i premis

Premi Visual Art Ajuntament de Lleida 2018
31/08/2018 13:16 - Registre de publicació

L’objecte del Premi Lleida Visual Art és el de contribuir a la producció d’un curtmetratge, de ficció o documental de producció independent, d’autor i/o primers projectes realitzats per autors i/o productors radicats a Catalunya, que promoguin un cinema independent, emergent i de nous talents que estigui en fase de preproducció o de rodatge i que la seva producció tingui lloc, total o parcialment a la ciutat de Lleida i/o estigui vinculat a referents de la cultura de la ciutat de Lleida.

Podran concórrer al Premi les productores/autors que reuneixin les condicions següents: Autors amb residència a Catalunya o que presentin un projecte de curtmetratge que la seva V.O. (versió original) sigui el català, el castellà, o l’aranès. En cas de ser una coproducció amb una altra comunitat autònoma o un altre país, cal que aquesta sigui considerada, a criteri del jurat, producció catalana en un percentatge mínim del 51% de la inversió o del capital. No es consideraran aquells treballs en què la participació dels productors dels territoris esmentats sigui exclusivament financera i/o que no reflecteixi una participació tècnica i artística efectiva, de persones residents a Catalunya. La temàtica del projecte és lliure.

 

CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia següent en què es publiqui en el BOP la convocatòria.

 

Presentació de candidatures als Premis Visual Art 2018

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 21/09/2018 al 15/10/2018

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica