Convocatòries de concursos i premis

Presentació electrònica de la candidatura al Premi Internacional "Ciutat de Lleida". Convocatòria any 2018
03/04/2018 14:07 - Registre de publicació

El Premi Internacional Ciutat de Lleida té com a objecte premiar persones, entitats, institucions i iniciatives de la nostra ciutat o d’altres indrets de la geografia mundial que, en la seva trajectòria vital o professional, hagin contribuït de manera destacada a la projecció internacional de la ciutat de Lleida i del seu territori més proper, així com als/les lleidatans/es que hagin destacat per la seva trajectòria personal o professional en l’àmbit internacional, més enllà de les nostres fronteres

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 04/04/2018 al 31/05/2018

L'hora límit de presentació electrònica és a les 15.00 h del dia 31 de maig.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica