Convocatòries de concursos i premis

Premis de Turisme i Comerç Ciutat de Lleida. Convocatòria any 2018
05/03/2018 17:08 - Registre de publicació

Objectiu

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria, convoca els Premis de Turisme i Comerç Ciutat de Lleida 2018 per tal de reconèixer les persones i empreses que, hagin destacat per llurs iniciatives i per la trajectòria personal en la dinamització, el desenvolupament i la promoció del Turisme i del Comerç de Lleida.

Amb aquests guardons, l’Ajuntament de Lleida vol reconèixer l’esforç de les empreses, entitats, i professionals que contribueixen a la millora de la competitivitat de la nostra ciutat, mitjançant l’activitat comercial i turística, sense oblidar la seva responsabilitat amb la societat i l’entorn urbà.

Categories

S'estableixen 2 categories:

A. Comerç
B. Turisme

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquests premis, d’una banda, les persones físiques, i també les persones jurídiques, amb establiment comercial i de serveis obert a la ciutat de Lleida  i que desenvolupin, individualment o en cooperació l’activitat en l’àmbit del comerç al detall. I, d’altra banda, persones físiques i també empreses vinculades als programes de Turisme de Lleida i que la seva acció repercuteixi i aporti valor afegit a Lleida.

Contacte departament gestor

Per a més informació us podeu adreçar a:

 • Per a les candidatures de COMERÇ
  Av. Tortosa, 2. 
  Tel. 973 700 616 
  correu electrònic: imc@paeria.es
 • Per a les candidatures de TURISME:
  C. Major, 31
  Tel. 973 700 402
  correu electrònic: turisme@paeria.es

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 05/03/2018 al 12/04/2018

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 12 d'abril a les 14.00 h

Tramitació electrònica

Les sol·licituds de participació es presentaran de forma electrònica a través d'aquesta convocatòria de concursos i premis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Lleida. La data límit de presentació de candidatures serà el 9 d'abril a les 14.00 hores.

Tramitació presencial

També podeu presentar la candidatura presencialment, amb el model normalitzat de sol·licitud que trobareu en aquesta convocatòria adreçant-vos a:
Oficina de la Regidoria de Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria de l’Ajuntament de Lleida
Carrer Major, 31 (Edifici Casino-Turisme de Lleida) 
Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica