Convocatorias de concursos y premios

Directe 2018 - Mostra de música jove del Segrià
22/01/2018 09:46 - Registro de publicación

DIRECTE és una iniciativa que té com a objectiu principal promoure i donar suport a les formacions musicals de gent jove de la comarca del Segrià, especialment les de músics novells i emergents.

L’Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Segrià, els Ajuntaments d’Alcarràs i d’Alpicat i Torrefarrera, convoca la 21a Mostra de Música Jove.

Poden presentar-se grups musicals i solistes joves entre els 14 i 30 anys de la comarca del Segrià.

Consulteu les bases i documentació que cal presentar per inscriure's

Més informació:
AJUNTAMENT DE LLEIDA
Departament de Joventut
c. La Palma, 6-10 (PALMA. Centre de Recursos Juvenils)
25002 LLEIDA
Tel. 973 700 666
a/e. joventut@paeria.cat 

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del al 23/02/2018

El termini d'inscripció finalitza el 23 de febrer de 2018 a les 20h.

Podeu presentar les inscripcions:

 • PALMA. CENTRE DE RECURSOS JUVENILS DE LLEIDA
  C. de La Palma, 6-10. 25002 LLEIDA.
  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 h i de 16.30 a 20.00 h
 • PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL D’ALCARRÀS
  Centre Cultural Municipal “Lo Casino”
  C. Major, 84-86 . 25180 ALCARRÀS.
  Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 h. Tarda: dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h
 • CAL JOVE TORREFARRERA
  C. Major, 51. 25123 Torrefarrera
  Telèfon: 973 982 409
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h 
 • SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL CONSEL COMARCAL DEL SEGRIÀ
  C. del Canyeret, 12, 1ª Planta. 25007 LLEIDA
  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 07.30 a 15.00 h
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica