Convocatòries de concursos i premis

3a edició CREA2
22/01/2018 09:22 - Registre de publicació

Projecte d’emprenedoria artística per a joves de 18 a 35 anys, estudiants o professionals de disseny gràfic, foto, artesania, il·lustració o similars, amb inquietuds per emprendre.

El projecte és una formació a càrrec del professor i enginyer de producte Guillem Ferran adreçada als joves seleccionats, per dissenyar de manera individual o en col·laboració amb altres participants (unint diferents disciplines), marxandatge de l’Aplec del Cargol. Per dur a terme el projecte, el Departament de Joventut compta amb la col·laboració de la FECOLL que està disposada a comprar els productes si encaixen amb les seves necessitats. El termini per presentar la sol·licitud es el 31 de gener. Els productes es presentaran a finals d’abril i si tot va bé es vendran a l’Aplec del Cargol 2018. 

Més informació

Regidoria de Joventut - C. La Palma 6 - 10 - Telèfon 973700666 joventut@paeria.cat

 

 

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del al 31/01/2018

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica