Convocatòries de concursos i premis

XII Concurs periodístic Josep Pernau
09/10/2017 08:56 - Registre de publicació

Concurs per a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius dels centres educatius de Lleida. Curs 2017/2018.

 L'objectiu del concurs no és cap altre que animar-vos a escriure les vostres opinions sobre els temes més diversos d'interès públic i així ajudar-vos a què esdevingueu millors escriptors i alhora afavorir la participació de la comunitat educativa de Lleida.

Poden participar-hi tots els alumnes d'ESO, de batxillerat i de cicles formatius dels centres educatius de Lleida.

El professorat interessat encomanarà a l'alumnat un treball individual.

Format
  •  Carta al director per a ESO.
  •  Article d’opinió per a batxillerat i cicles formatius.
Temàtica

Qualsevol d’interès per a l'alumnat, escrit en català o en castellà.

Presentació
  •  L'alumnat presentarà els seus treballs en format informàtic i amb les següents característiques: lletra Times New Roman, cos 12 i amb un màxim de 2.000 caràcters amb espais.
  •  Cada treball anirà encapçalat per un títol.
  •  Pot entrar a concurs més d’un treball d’un mateix alumne; però si és el cas, només podrà obtenir un premi, pel treball que resulti millor qualificat.

L'alumnat interessat a concursar ha de presentar els seus treballs als seus professors respectius, en format electrònic i amb un pseudònim. El professorat seleccionarà fins a un màxim de 5 treballs per classe, els que considerin de més qualitat.

El professorat ha d’enviar els treballs seleccionats al Servei d'Educació de la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l'Educació i els Esports  mitjaçant l'enllaç que trobareu en l'apartat d'informació sobre la presentació, en un arxiu electrònic amb format ".doc".

Departament Gestor

Per qualsevol consulta o suggeriment us podeu posar en contacte amb:
Servei d'Educació
c/ Bisbe Torres, 2
Tel. 973 700 618
Fax. 973 700 619
educacio.paeria.cat
malegret @paeria.cat

Més informació: www.educacio.paeria.cat

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 06/10/2017 al 12/12/2017

Accés a la presentació electrònica 

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica