Concursos y Premios

Se han encontrado 30 concursos o premios

Convocatorias abiertas

No hay convocatorias de concursos o premios abiertas en este momento

Convocatorias cerradas

Se han encontrado 30 concursos o premios
10è. Premi Baula de Participació Ciutadana
17è premi Batec (Recerca i innovació educatives)
19è Premi Batec (Recerca i innovació educativa)
3a edició CREA2
Concurs Fotografia: Lleida ciutat Accessible
Concurs de Cartes Telemàtiques als Reis Mags
Concurs de balcons, façanes i aparadors al Centre Històric 2017
Concurs de fotografies a Instagram #estiujovelleida
Concurs per a l'elecció de l'obra artística del Premi Baula
Directe 2017 - Mostra de música jove del Segrià
Directe 2018 - Mostra de música jove del Segrià
Empresa Solidària 2019
Empresa Solidària 2020
Mercat de les idees. Convocatòria per a joves creadors
Premi Candi Villafañe de projectes per a la promoció d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació 2019
Premi Visual Art 2019
Premi Visual Art Ajuntament de Lleida 2018
Premis Horta 2021
Premis Horta de Lleida 2020
Premis de Turisme i Comerç Ciutat de Lleida. Convocatòria any 2018
Premis de Turisme i Comerç Ciutat de Lleida. Convocatòria any 2019
Premis literaris Lleida 2016 - 33è premi d'assaig Josep Vallverdú i 21è premi de poesia Màrius Torres
Premis literaris Lleida 2017 - 34è premi d'assaig Josep Vallverdú i 22è premi de poesia Màrius Torres
Premis literaris Lleida 2018 - 35è premi d'assaig Josep Vallverdú i 23è premi de poesia Màrius Torres
Presentació electrònica de la candidatura al Premi Internacional "Ciutat de Lleida". Convocatòria any 2018
XII Concurs periodístic Josep Pernau
XIII Beca de Recerca Cristina de Pizan
XIII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
XIV Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
XXI Concurs Internacional de piano Ricard Viñes
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica