Convocatòries d'ajuts i subvencions

10 convocatòries d'ajuts o subvencions

Convocatòries obertes

Actualment no hi ha convocatòries d'ajuts o subvencions obertes publicades

Convocatòries tancades

10 convocatòries d'ajuts o subvencions
L 6 - Ajuts a projectes de prevenció de les situacions de risc de la infància - Any 2018
L 7 - Ajuts a projectes d'atenció a les persones amb discapacitat i/o dependència - Any 2018
L 8 - Subvenció de/per "El transport adaptat a la ciutat de Lleida" Any 2017 (Convocatòria 2018)
L-26 - Convocatòria de subvenció de/per “AJUTS A PROJECTES D’AUTOGESTIÓ ALIMENTÀRIA ADREÇATS A PERSONES I COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ” any 2018
L10 - Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social - Any 2018
L10 EXT - Convocatòria extraordinària de concessió d'Ajuts a entitats socials per a la provisió de béns i serveis de primera necessitat per a l'any 2018
L11 - Campanya d'estiu d'atenció a Temporers - Any 2018
L5 - Sol·licitud de subvenció de Benestar Social - Ajuts a projectes adreçats a Gent Gran. Any 2019
L6 - Sol·licitud de subvenció de Benestar Social - Ajuts a projectes de prevenció de les situacions de risc de la infància. 2019
L7 - Sol·licitud de subvenció de Benestar Social - Ajuts a projectes d'atenció a les persones amb discapacitat o dependència. 2019
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica